Här kommer det finnas reportage från det som berör ”Blåljus”

Reportage Blåljus

Anebys räddningschef Erik Linnå rycker numera ut till hela Höglandet

En nyhet för Erik Linnå, Räddningschef på Räddningstjänsten i Aneby, är att han från och med denna vecka bemannar befälsbil med nummer 2 43 4180, vilket exempelvis innebär att det gula larmstället har byts ut till rött, titeln är förutom räddningschef numera även Brandingenjör i beredskap.