Här kommer det finnas reportage från det som berör ”Blåljus”

Reportage Blåljus

Med SMS-livräddare är det större chans att överleva vid ett hjärtstopp

Den 1 september 2021 öppnade appen SMS-livräddare upp för Jönköpings län och därmed även för Aneby. Det innebär att personer som har tankat ner appen SMS-livräddare till telefonen och genomgått registreringen får larm när någon i närheten drabbats av misstänkt hjärtstopp.

Anebys räddningschef Erik Linnå rycker numera ut till hela Höglandet

En nyhet för Erik Linnå, Räddningschef på Räddningstjänsten i Aneby, är att han från och med denna vecka bemannar befälsbil med nummer 2 43 4180, vilket exempelvis innebär att det gula larmstället har byts ut till rött, titeln är förutom räddningschef numera även Brandingenjör i beredskap.