Med SMS-livräddare är det större chans att överleva vid ett hjärtstopp

Den 1 september öppnade appen SMS-livräddare upp för Jönköpings län och därmed även för invånarna i Aneby kommun. Det innebär att personer som har tankat ner appen SMS-livräddare till telefonen och genomgått registreringen får larm när någon i närheten drabbats av misstänkt hjärtstopp.

Sms-livräddare - Pressbild
Foto: SMS-livräddarna

När någon slår larmnumret 112 till SOS-Alarm och påtalar ett misstänkt hjärtstopp larmas numera inte bara ambulans och räddningstjänst utan även SMS-livräddare.
– Minuterna är viktiga, ju snabbare man får hjärt- och lungräddning ökar chanserna att överleva, berättar Petronella Blondell som är samordnare för SMS-livräddare i Jönköpings län. Petronella har själv arbetat flera år som sjuksköterska och arbetar nu inte bara som samordnare för SMS-livräddare utan även som sjuksköterska på hjärtintensivavdelningen på Ryhov.

Petronella Blondell är samordnare för SMS-livräddare i Jönköpings län. Foto: Privat

Det är jättespännande och roligt men framförallt viktigt för regionen att vi fått igång SMS-livräddare även i vårt län, berättar Petronella.

I ett 112-samtal där det framkommer att den hjälpsökande är medvetslös och har onormal andning eller inte andas alls, larmas samtidigt ambulans, räddningstjänst och de sms-livräddare som befinner sig nära händelsen. Medan ambulans och räddningstjänst är på väg till platsen för ett hjärtstopp kan en SMS-livräddare påbörja hjärt- och lungräddning och därmed öka chanserna för överlevnad.

– Systemet letar efter SMS-livräddare som befinner sig i geografisk närhet och som antingen får till uppgift att bege sig till den drabbade och påbörja HLR (hjärt- lungräddning) alternativt hämta närmsta hjärtstartare och ta den till platsen där hjärtstoppet är. När man har tagit emot ett larm avgör man själv genom att i appen trycka JA eller NEJ – om man har möjlighet att hjälpa till. Trycker man ja, får man fram en karta som leder livräddaren till den hjälpbehövande alternativt först till närmaste hjärtstartare. Vid ett hjärtstoppslarm larmar systemet ut larmet upp till de 40 närmsta som är anslutna till appen, berättar Petronella.
Appen är gratis och finns tillgänglig för både iOS och Android.

Foto: SMS-livräddarna

Det är viktigt att de som har en hjärtstartare anmäler sig till www.hjartstartarregistret.se för att SOS Alarm och appen ska veta var de finns, betonar Petronella.

Även Mikael Fyhr som är HLR-instruktör och arbetar som utbildningsansvarig på Räddningstjänsten i Aneby betonar vikten av att registrera in uppgifter till hjärtstartarregistret om man har en hjärtstartare – och om man har registrerat en, att se över så att uppgifterna om placering stämmer.
– Vi har flera hjärtstartare i kommunen, men alla är tyvärr inte registrerade, berättar Mikael.

I de centrala delarna av kommunen finns exempelvis en hjärtstatare vid Träningsverket, den sitter på en bra plats, den är placerad utomhus på en plats där mycket folk vistas med fotbollsplan, motionsspår och skola i närheten, förklarar Mikael.

Mikael Fyhr, HLR-instruktör och utbildningsansvarig på Räddningstjänsten i Aneby

– I Kommunhuset finns även där en hjärtstartare, i nuläget sitter den på insidan av entrén men inom kort ska den flyttas till utsidan av kommunhuset och placeras i ett värmeskåp för att öka tillgängligheten, berättar Mikael.

– Att det heter just SMS-livräddare var att det till en början var just SMS som skickades ut, numera kommer larmen via appen, förklarar Petronella Blondell, samordnare för SMS-livräddare i Jönköpings län.

SMS-livräddare har funnits i Sverige sedan 2010 och först ut att använda appen i skarpt läge var region Stockholm.
Under år 2019 gick det exempelvis 1 230 larm ut till frivilliga livräddare i Stockholm. I cirka 47% av fallen kom frivilliga till platsen för hjärtstoppet före ambulans.

Idén till att frivilliga medborgare ska kunna hjälpa till vid misstänkt hjärtstopp har från början utvecklats i ett forskningsprojekt på Karolinska institutet. Systemet och appen ägs, drivs och utvecklas av Heartrunner Sweden AB, som ägs av Karolinska Institutet Holding AB, Everbridge Norway och forskarna bakom idén.

För att bli SMS-livräddare finns ett par specifika krav, det ena är att användaren av appen ska vara över 18 år, det andra är att användaren ska ha kunskap i HLR (hjärt- lungräddning). – Att skaffa de kunskaper i HLR som kan krävas måste man själv ansvara för, berättar Petronella.

Att vara SMS-livräddare innebär att du kan vara med om traumatiska händelser. Enligt ägarna till systemet är det okej att prata med andra om det du varit med om, till exempel med vänner eller familj. Det är ofta bra att dela med sig av erfarenheterna. Men du ska inte berätta om sådant som kan göra att den som drabbats av hjärtstopp kan identifieras, av respekt för den drabbade och hens anhöriga. Prata till exempel inte om adress eller andra personliga kännetecken. Du får inte publicera information, skärmdumpar eller liknande på sociala medier eller i andra kanaler så att den som drabbades kan identifieras.

– Efter att du som SMS-livräddare varit på ett misstänkt hjärtstoppslarm får du inom någon timma en enkät med frågor om vad du gjorde och vad som hände, tillsammans med enkäten finns också kontaktuppgifter om du behöver samtala med någon, berättar Petronella.

Mikael Fyhr arbetar även som styrkeledare och första insatsperson på Räddningstjänsten i Aneby och kan vara en av dem som kommer för att avlösa SMS-livräddaren vid ett pågående hjärtstopp. Mikael kör den så kallade FIP-bilen och har under sina beredskapsveckor den med sig var han än befinner sig. Hjärtstartare finns i den men även i andra fordon hos räddningstjänsten.
– Varje sekund man kan spara är viktig, berättar Mikael.

Mikael utbildar företag och föreningar som önskar utbildning i hjärt- och lungräddning. – Exempelvis utbildar jag de som är anställda av Aneby Kommun, de återkommer var tredje år för repetition. Att repetera och hålla kunskapen vid liv är viktig, poängterar Mikael.

Nu under Corona-pandemin rekommenderas SMS-livräddarna att avstå inblåsningarna och enbart utföra hjärtkompressioner.

Innan den 1 september när SMS-livräddarna i Jönköpings län drog igång hade nästan 2380 personer i länet registrerat sig, men jag tror och hoppas att det är fler nu, berättar Petronella.

Önskar man bli SMS-livräddare och inte har någon utbildning på hjärt- och lungräddning så kan man kontakta Mikael Fyhr på Räddningstjänsten i Aneby på telefonnummer 0380-462 50 eller via e-post till mikael.fyhr@aneby.se för mer information.

https://youtu.be/PU0x_eRp1AY

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait