OM ANEBY

Kort fakta om Aneby

Aneby kommun är beläget i norra delen av Småland på det Småländska höglandet. Aneby kommun tillhör Jönköpings län. Centralorten i kommunen är samhället Aneby. Samhället ligger ungefär i mitten av de intilliggande städerna Tranås, Eksjö och Nässjö.
Genom centralorten rinner Svartån som leder till södra Sveriges högsta vattenfall, Stalpets vattenfall.

Aneby Kommun består av åtta socknar. Askeryd, Bredestad, Bälaryd, Frinnaryd, Haurida, Lommaryd, Marbäck, Vireda.

I Aneby kommun bor cirka 7 000 invånare, ungefär hälften av dem har sin bostad i samhället Aneby.

När järnvägssträckan Aneby-Nässjö byggdes år 1874 fanns en mindre socken kring Bredestads kyrka. Här fanns även en skola, ett fattighus och ett antal gårdar, däribland Aneby gård. 1906 blev gården såld av Johan Axel Schreiber till godsägaren Anders Petter Andersson, som anses ha tillfört mycket till Anebys utveckling. Markområdet som följde med Aneby gård styckade nämligen Andersson upp i mindre delar som han sedan sålde av. Fram till 1920 byggdes 140 lägenheter och fyra år senare blev Aneby klassat som ett municipalsamhälle. Från år 1920 och framåt fortsätter utvecklingen stadigt.

År 1966 valde Hullaryds och Bredestads kommuner att gå samman och bildade då Aneby kommun, vilket innebar slutet för Anebys municipalsamhälle.

Aneby har sedan dess tillkomst haft en lång historia av företagsamhet. Historiskt förknippas företagsamheten i Aneby med trähustillverkning. AnebyHus grundades 1945 och dominerade länge näringslivet i kommunen. HAGS, som tillverkar lekplatsutrustning och möbler för utemiljö, är också ett genuint Anebyföretag. På 2000-talet har företaget som tillverkar inkontinensprodukter, Attends Healthcare, tagit över som den största privata arbetsgivaren. Under många år var också Lindahls slakteri, Sveriges största privatslakteri, en dominerande arbetsgivare, dock lades företaget ner på 1980-talet.

Under 1960-talet blev Aneby känt som platsen där doktor Elis Sandberg startade en klinik för cancerpatienter som han behandlade med naturmedlet THX. Kliniken stängde år 2000, elva år efter Sandbergs död.

Kulturlivet i Aneby cirkulerar i stor del omkring det anrika konserthuset som färdigställdes 1929. Konserthuset i Aneby blev då landets andra konserthus. Endast Stockholms konserthus är äldre. Konserthuset användes ursprungligen som en sal för musik och teater, men idag används även salongen som biograf. Föreningen Aneby jazzklubb arrangerade sin första konsert 1968 och har sedan dess nyttjat konserthuset flertalet gånger.

Vid Stjärneborgs museer finns Sveriges enda pyramid att beskåda. Pyramiden är konstruerad 1915 av ingenjören och adelsmannen Malte Liewen Stierngranat. I pyramiden är Malte med sin familj begravd. Pyramiden har med tiden blivit en turistattraktion.

Källa: Wikipedia