FRINNARYDS BYGDEGÅRDSFÖRENING

Adress:
Frinnaryds Bygdegårdsförening
Hullarydsvägen 6
578 74 Frinnaryd

Kontaktperson: Ordförande Thomas Axelsson

Telefon: 070 320 33 00

E-post: info@frinnarydsbygdegard.se

Webbsida: www.frinnarydsbygdegard.se

Föreningen bildades 1954

Beskrivning: