ANEBY FOLKETS PARK

Adress:
Aneby Folkets Park
Bredestadsvägen 2
578 31 ANEBY

Kontaktperson: Lena Algeskär

Telefon: 073 333 96 20

E-post: algeskar@hotmail.com

Webbsida: www.anebyfolketspark.se

Föreningen bildades

Beskrivning: