Försommarsamtal i Vireda om natur, klimat och miljö

Text & foto: Kjell Olof Bohlin.

”Har ni lust att komma på en grillfest i vårt lilla lusthus på lördag kväll?” En sådan inbjudan tackar man gärna ja till. Vi skall fråga makarna Apelqvist om dom kan, sa värdinnan. ”De kunde komma och har med sig gästen Stefan Edman.”

För egen del har jag i årtionden haft Stefan Edman som inspiratör och vägvisare. Dessutom vet jag att Magnus Apelqvist, med fritidsboende i Vireda, är en erfaren biolog och naturvetare. I Anebynytt kunde man nyligen läsa ett sammandrag av hans vårtal i Vireda.

Under söndagen skulle både Stefan Edman och Magnus Apelqvist medverka vid en naturdag i Folkets Park, Huskvarna. Där fanns insektsvandring, ”Gröna sånger” och miljöföreläsningar på programmet.

Biolog Stefan Edman.

Först några ord om biologen Stefan Edman, bosatt i Bohuslänska Ljungskile.

Under åren 1996-1999 var han politiskt sakkunnig i miljöfrågor hos statsminister Göran Persson. Under dessa år reste Stefan runt i landet med projektet ”Det gröna folkhemmet”, som bland annat handlade om att restaurera våtmarker. Regeringen avsatte 7 miljarder till ett lokalt investeringsprogram för ”ekologisk hållbar utveckling”. 162 av landets 290 kommuner sökte bidrag för olika miljöåtgärder. Energieffektivisering i bostäder, cykelbanor, trafikprojekt m.m.

Under åren 2004-05 ledde Stefan Edman en utredning åt regeringen. Den hade namnet ”Bilen, biffen och bostaden – hållbar konsumtion”, och utmanade till konkreta åtgärder.

Stefan läste biologi vid universitet i Göteborg och var i mer än tjugo år folkhögskolelärare vid Sankt Sigfrids folkhögskola i Växjö. Sedan 1995 är han frilansande föreläsare och författare på heltid.

Som författare har Stefan Edman nu skrivit 50 olika böcker om främst natur, miljö och existentiella frågor.

Bland dessa böcker nämner jag några: (G)jord att älska, Jorden har feber, Världens chans, Planeten havet, Det trotsiga hoppet, Förundran och Kosters nationalpark.

Den nu 77-årige Edman skrev boken ”Jordens sång”, som lästes av välkände sångaren Lasse Berghagen. De två reste sedan runt på en turné med samma tema som bokens namn.

Legendariske biskopen Martin Lönnebo lämnade nyligen jordlivet 92 år gammal. ”Vi hade ständig kontakt och jag talade med honom en vecka innan uppbrottet. Tillsammans skrev de båda boken ”Jordens och själens överlevnad” som är ständigt aktuell.

Biologen Magnus Apelqvist berättade som svar på en fråga om hur landskapet kring Vireda formades efter isens avsmältning för cirka 10.000 år sedan. ”Rullstensåsar blev till och ett kuperat landskap som senare brukades av bygdens bönder. ”Bland djur som fanns kan nämnas mammutar, myskoxar och vildhästar.”

Backsippor i dikeskanten vid Boarp.

Vid vägkanten intill Apelqvist bostad i Boarp kan man se skylten ”Artrika vägkanter”. Där kan man enligt Magnus finna backsippor, vingvial, flentimotej och getväppling.

I samtalet deltog även Eva-Britt Apelqvist, Maggan och Lasse Wier, Ingegärd och Kjell Olof Bohlin.

Här följer några av de tankar och påståenden som reportern antecknade:

  • När det gäller framtidens miljö och klimatfrågan är det oerhört bråttom med konkreta åtgärder.
  • Man kan följa utvecklingen av temperaturhöjningen genom SMHI:s pedagogiska uppgifter.
  • ”EU;s klimattullar” kommer att minska de stora ländernas negativa export.
  • President Bidens miljöprogram i USA inger förhoppningar för hela världen.
  • Batterier till elfordon kommer att tillverkas på flera håll i vårt land och sedan återvinnas.

Vad kan jag personligen göra som en enskild medborgare i en trasig värld?

Sluta vara enskild och gör saker tillsammans med andra. Vi behöver en bred folkrörelse, där man är beredd att avstå sin bekvämlighet. Även om det kostar på och kanske gör ont.

Det är livsviktigt att barnen kommer in i sammanhanget, känner sig behövda och får lära sig ta ett visst ansvar. Möt barnen med uppmuntran och glada tillrop!

Mot avslutningen lästes Stig Dagermans dikt, som en uppmuntran till den som tycker att hon/han inte kan göra så mycket;

”Jorden kan du inte göra om / Stilla din häftiga själ / Endast en sak kan du göra / en annan människa väl / Men detta är redan så mycket / att själva stjärnorna ler. / En hungrande människa mindre / betyder en broder mer.”


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait