Familjär slåtterfest på Åsens by lockade många

Text & foto: Kjell Olof Bohlin.

Efter den stora midsommarfesten var det på onsdagen dags för ännu en begivenhet i kulturreservatet. Besöksantalet var betydligt mindre men ändå kan man säkert räkna in några hundra.

När Anebynytts reporter ställt bilen vid Haurida kyrka för att vandra fram till händelserna på Åsen, kändes en stark doft av tjära. Det visade sig att delar av kyrktaket skall tjäras för att bevaras för framtiden.

Framme vid Åsens by syns på flera platser personer med liar i handen. Instruktören Eva Grandin från Ormaryd visar ett antal intresserade hur man använder en lie. Svingen måste vara den rätta och lien måste skära nära marken, enligt Eva. Märta är bara åtta år men vill ändå pröva på. Tillsammans med instruktören lyckas hon riktigt bra och får applåder av de anhöriga.

Märta 8 år provar på tekniken tillsammans med instruktören.

Vid den stora ladan finns ett större bord med skrifter och broschyrer om natur, ängar och pollinering. Det är länsstyrelsen i Jönköpings län och Maria Lindekull, som står för informationen.

Maria Lindekull från Länsstyrelsen presenterar broschyrer om natur och miljö.

En av skrifterna handlar om naturbetesmarker och där kan man läsa följande; ”Naturbetesmarkerna är mycket värdefulla för den biologiska mångfalden och variationen i odlingslandskapet. De är bland de mesta artrika markslagen i vårt land.” Andra broschyrer på bordet handlar om ”Östra Vätterbranterna” och ”Pollinatörer i jordbrukslandskapet”.

Slipning av liar.

Naturligtvis fanns även stationer för instruktion av hur man slipar sin lie. En av dem visade hur man använder slipsten och bryne och den andra hur man knackar eggen, så kallad knackelie, till en imponerande skärpa.

Janne Mowitz med räfsa.

Janne Mowitz hör samman med olika aktiviteter på Åsen. Idag är hans uppgift att räfsa samman den grässträng som hästarna lämnar efter sig. Andreas Damberg kör hästarna Frenja och Rabalder med den rätta rytmen framför en gammaldags slåttermaskin. ”Tyvärr är det inte mycket gräs att slå, på grund av den långvariga torkan. Nu börjar det äntligen spira.”

Per Geijer med anrik släkt lär sig att hantera en lie.

Runt Teklas stuga är flera grupper igång med sina liar. Anebynytt träffar Per Geijer från Stockholm med fritidsboende intill Bunn. ”Hör du möjligen samman med den legendariske biskopen och författaren Erig Gustaf Geijer?” Svaret kommer snabbt: ”Jag är ordförande i den stora släktföreningen. Den går tillbaka långt bortom Erik Gustaf.”

Per Geijer säger sig vara nybörjare som lieman, men med hjälp av en passande lie med vass egg, har han ändå skaffat sig en viss färdighet.

Andreas Damberg med hästarna Frenja och Rabalder.
Hästar på väg till sin fikapaus.

När hästarna varit igång ett par timmar är det dags för deras fikapaus och en stunds vila innan nästa pass.

Innanför handelsboden serverades fika med smörgåsar, ostkaka och hembakat kaffebröd.

Strax efter slåtterfestens avslutning kom så det efterlängtade regnet.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait