Anebybor deltog i biskopsmottagning i Linköpings domkyrka

Text & foto: Kjell Olof Bohlin.

Lördagen den 21 januari stannade en buss utanför Aneby kyrka. Bussen kom från Eksjö och tog upp ett antal Anebybor, med målet att närvara vid biskopsmottagning i Linköpings domkyrka.

Eftersom Aneby pastorat tillhör Linköpings stift kändes det angeläget att deltaga i det högtidliga mottagandet av Linköpings nya biskop Marika Markovits. Hon var stiftets första kvinnliga biskop och den 65:e i ordningen.

Samling i Linköpings domkyrka inför biskopsmottagandet.

Den väldiga domkyrkan var helt fylld av besökare, säkert över tusen personer, när processionen tågade in genom kyrkan under psalmsången ”Ge Jesus äran”. Längst fram satt den legendariske biskopen Martin Lönnebo snart 93 år. Hans frälsarkrans och många böcker är en omistlig del av den kristna traditionen i vårt land. Vid ett kort samtal berättade han att han minns besöken i Aneby under och efter sin biskopstid i stiftet.

Förre biskopen Martin Lonnebo,93 år, fanns med i kyrkan.

Under själva mottagandet deltog präster, diakoner och styrelse från Linköpings stift. Från Aneby pastorat deltog tillförordnad kyrkoherde Fredrik Bäckhjelm Hellberg.

Hälsningar med valda bibelord framfördes av bland andra representanter för Svenska kyrkans unga och den ortodoxa kyrkofamiljen. Därefter följde biskopens försäkran: ”Sedan jag blivit mottagen som biskop försäkrar jag, att jag vill utföra min tjänst efter den kraft och vishet Gud ger”.

I en utdelad agenda fastställdes att en biskops uppgift är ”att ha tillsyn över stiftet och församlingarna, och bära ansvar för att Guds ord blir rent och klart förkunnat”.

Henrik Sörensens Kristusbild längst fram i kyrkan.

Efter läsning av dagens olika texter var det dags för Marika Markovits första predikan som biskop.

  • Mitt valspråk är ”Fatta mod, ge världen liv.”
  • Mod är att ta steget in i det okända. Mod tränas i relation till andra människor.
  • Även Jesus brottades med modlöshet och bad att få slippa sitt kommande lidande.
  • Mod och tro är nära besläktade med varandra. Mod är att våga ställa sig till förfogande.

Vid flera till tillfällen kunde man lyssna till Domkyrkans kammarkör, som bland annat framförde ett nytt arrangemang av välkända ”Härlig är jorden”.

Den heliga måltiden firades vid flera stationer i domkyrkan och kön blev lång till gåvorna.

Kerstin Gustafson, Aneby, tillsammans med talmansparet.

Efter mottagningsmässan följde gemenskap kring en servering av kaffe och smörgåsar. Vid bordet intill vårt fanns en välbekant person. Det var talmannen Andreas Norlén med fru Helena, som villigt lät sig fotograferas. ”Jag känner väl till bygden kring Tranås och Aneby eftersom jag är uppväxt i Ödeshög och ofta reste till Tranås där min far hade en affär.” Talmannen höll senare ett välkomsttal till biskopen.

Talmannen Andreas Norlén med maka Helena fanns på plats.

Även flera Birgittasystrar från Vadstena deltog i mottagandet. Vi samtalade kort om vår pilgrimsresa till Assisi i Italien 2015. ”Den kommer vi alltid att minnas.”

Biskop Marika Markovits med huvudbonaden Mitran och herdestaven.
Biskopens heraldiska vapen med valspråker ”Fatta mod ge världen liv”.

När bussen återvände till hemorten kunde många av oss berätta om en stor högtidsdag med framtidsperspektiv.


Annons

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait