Valet närmar sig, från och med onsdag går det att förtidsrösta i Aneby

Text & foto: Tobias Marbenius

Valdagen den 11 september närmar sig. I Aneby kan man vid in och utfarterna notera att de politiska partierna varit flitiga med att sätta sina budskap på print. I brevlådorna dimper det ner valkampanjer och i dagarna även ett röstkort. Med hjälp av röstkortet går det sedan att lägga sin röst på det parti man tycker ska ha en ledande ställning.

På måndagseftermiddagen när jag träffar Bengt Johansson och Hugo Thorén berättade de att det redan från onsdag den 24 augusti klockan 12.00 går det att förtidrösta. Bengt Johansson är från politikersidan och är ordförande i valnämnden. Hugo Thorén representerar tjänstemannasidan och är valsamordnare i Aneby kommun.

Bengt Johansson är från politikersidan och är ordförande i valnämnden.

Under en tid tillbaka har de förberett sig för att röstningen i valet ska gå så bra som möjligt.
– I år kommer förtidsröstningen ske i Aneby Bibliotek. Det är första gången vi har förtidsröstningen på biblioteket och vi tror och hoppas på att det kommer att bli jättebra, berättar Bengt.

Herrarna berättar att det i Aneby tidigare år, av de som röstat, har varit 30% som har förtidsröstat, men förutspår att det kanske blir något högre procent i år.

Är det något speciellt man ska tänka på när man ska förtidsrösta?
– Ska man förtidsrösta så är det bra att ha med sig sitt röstkort och legitimation. Har man inget röstkort kan man förvisso rösta ändå, men med hjälp av en giltig legitimation, berättar Bengt.

– Kan man av någon orsak, exempelvis funktionshinder, inte ta sig till biblioteket så kan vi ombesörja att personen får förtidsrösta i hemmet. Vi kommer även finnas på plats en dag på Antuna så att de som bor där har möjlighet att få rösta, information om vilken dag det blir kommer till de boende där. Befinner man sig på en annan ort i Sverige så går det bra att rösta där och folk utifrån kan rösta i Aneby.

Hugo Thorén berättar att nytt för i år är att valsedlarna kommer vara bakom en skärmvägg, dit man släps in en och en, så att man kan plocka sedlarna utan att någon ser vilken eller vilka man tar. Behöver man hjälp så finns våra röstmottagare nära tillhands, och de har tystnadsplikt.

Rekryteringsarbetet med att få tag i röstmottagare har i år gått smidigt.
– Vi har fått ihop 40 stycken i ett åldersspann mellan 18 och nästan 80 år.

Hugo Thorén är valsamordnare i Aneby kommun.

På valdagen den 11 september, dagen då de flesta tidigare har röstat, kommer det att finnas tre olika vallokaler i Aneby kommun. På röstkortet som kommer via post står det i vilken lokal man ska rösta, det som styr vilken lokal man ska rösta i beror på var man bor geografiskt.

– I år är finns en vallokal i Furulidsskolans matsal, det är för området som vi kallar Aneby södra. Aneby västra får lägga sin röst i Thelegården i Hullaryd och östra området får ta sig till Sunhults skola, förklarar Hugo.

Anebys valdeltagare har tidigare år legat runt 90%, men Bengt och Hugo strävar efter fler.
Bland unga och utrikesfödda har de tidigare år sett minst deltagande och därför försöker man nu på olika sätt arbeta extra mycket med att sprida budskapet om valet så att det når dem.
– Sen hoppas vi att politikerna själva lägger ner en del arbete där, berättar Bengt.

De båda betonar vikten av att rösta.
– Om flera röstar så bidrar det till ett nytillskott med energi till politikerna, berättar Hugo.

Bra att känna till.
– Har man lagt en förtidsröst och skulle ändra sig så kan man på valdagen ångerrösta och lägga en ny röst, berättar Bengt.

Bengt nämner även att kommer man till vallokalen den 11 september utan röstkort eller giltig legitimation så kan man få rösta ändå, förutsatt att någon av röstmottagarna kan identifiera dig.

Efter att vallokalerna stänger klockan 20.00 den 11 september återstår räknandet. Det preliminära resultatet blir klart på röstnatten.
– Det är ungefär 15000 röster här i kommunen som ska räknas och när de är färdigräknade rings, så fort som möjligt, resultatet in till Länsstyrelsen, berättar Bengt.

Information om valet.

Förtidsröstning sker i Aneby kommun på Aneby bibliotek mellan 24 augusti – 11 september.

  • Vardagar kl 12.00 – 18.00.
  • Helger kl 10.00 – 13.00.

På valdagen den 11 september finns vallokal i Furulidsskolans matsal, Thelegården i Hullaryd och Sunhults skola. Öppettiden är mellan klockan 08.00 – 20.00. Vilken lokal du är välkommen till framgår på röstkortet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait