Många Anebybor reste till tyska Oberammergau för att se passionsspelen

Text & foto: Kjell Olof Bohlin

Sedan 1634 har det regelbundet framförts ett Passionsspel i tyska orten Oberammergau. Orsaken till starten var att pesten drabbade byarna runt omkring och att just Oberammergau skonades nästan helt.  Då lovade byborna att till evig tid framföra ett passionsspel till ”Frälsarens ära”. Detta löfte har hållits med undantag av planerat spelår under andra världskriget.

En full buss gick nyligen från Aneby. Anebynytts reporter startade sin fjärde resa till Passionsspelen veckan innan. Tidigare har resor gjorts 1980, 1990 och 2010.

Under resan gjordes flera stopp, som här vid skidorten Mayrhofen i Zillerdalen där det fanns möjlighet att åka linbana.

Spelet framförs normalt vart tionde år vid jämna tiotal, men undantag har förekommit. 1984 var det 350-årsjubileum och år 2020 pågick pandemin. Därför beslutades att skjuta fram spelsommaren till 2022. Under detta år framförs passionsspelet mellan tiden 14 maj – 2 oktober.

Cirka 450.000 personer har då upplevt världens största gestaltning av bibliska platser.

Spelet ges i två olika avdelningar under sammanlagt nästan sex timmar med middagspaus mellan avdelningarna. Körmedlemmar, musikanter och skådespelare skall alla ha anknytning till byn Oberammergau. Sammanlagt är 2400 bybor engagerade på och bakom scenen. Andra av dem sysslar med logi, vägledning och matservering.

Vad innehåller passionsspelen?

  • Först av allt skall nämnas att det pågår ett samspel mellan Gamla och Nya Testamentet under hela tiden. Parallellerna blir tydliga bland annat genom skapade stillbilder, där skådespelarna inte får röra sig.
  • Avsnitten från Gamla Testamentets värld är bland annat följande: Utvisningen ur paradiset, Döda havet öppnar sig, Dansen kring guldkalven, Den brinnande busken och avsnitt ur Jobs bok.
  • Från Nya Testamentet hämtas de flesta avsnitten i Passionsspelen. På ett berörande sätt får besökarna möta bland annat detta:  Intåget i Jerusalem, Jesus i Betania där Maria smörjer Jesus med dyrbar olja, kampen i Getsemane örtagård då Jesu tårar förvandlas till blod, rättegången mot Jesus med Herodes, Pilatus och Kajafas i huvudrollen. Judas förräderi och ånger får stort utrymme. Han blir inte enbart den svikare som vi känner igen – han blir en omedveten bricka i ett poliskt spel och ångrar sig djupt. När spelet har kommit fram till korsfästelsen blir beröringen särskilt påtaglig. De tre korsen reses med Jesus i mitten och samtalen mellan de korsfästa pågår mitt i lidandet. ”Min Gud, min Gud, varför har Du övergivit mig, sannerligen säger jag dig, att du idag skall vara med mig i paradiset”.

Nytt för denna version är att uppståndelsen ges ett större utrymme. Kvinnorna kommer till graven för att smörja sin Mästare och finner att Jesu kropp är borta. Ängelns ord kommer med tröst: ”Han är inte här, han är uppstånden”. Den stora körens ”Hallelujasång” följer besökarna in i natten. Föreställningen avslutas först strax innan klockan 23.

Flera av rollerna måste anlita två eller tre olika skådespelare på grund av fem spel i veckan. Det gäller Jesus, Judas, Petrus, Johannes, Pilatus, Herodes och några fler.

Under resan besöktes Mozarts stad Salzburg.

Resan till Oberammergau brukar vara en vecka och man hinner med flera stopp efter vägen.

För resan där undertecknad fanns med gjordes stopp i medeltidsstaden Rothenburg ob der Tauber, alpbyn Stumm, Mozarts stad Salzburg och tågresa till Mayrhofen i Zillerdalen, där även uppstigning med linbana användes av flera.

Nästa Passionsspel i Oberammergau sker 2030.

Under resan plockade även Kjell Olof fram sin poetiska sida och författade en dikt,


KNUT  BERTILS  PASSIONSRESA
Resa till Oberammergau 3 – 10 aug -22

Hannover är den stora mässtaden

När han passerat Öresundsbron
börjar ett drömmande äventyr.
Han reser för att stärka tron
och glömma vardagens bestyr.

Genom Danmark ökar hans förväntan
på upplevelser som komma skall.

Trista sträckor, ibland kommer gläntan
som får autobahntristessen på fall.

Till Hannover med mässan och skön bädd
men besvikelsen blir närmast total.

Liturgins väg blir inte beträdd
mässfallet liknar ett tomt skal.

Trösten kommer i Rothenburgs stad
där inte ens hettan fördunklar guidens ord.
Stolt historia med korsvirkeshus i rad
blir inledning till himmel på jord.

I Oberammergau blir höjdpunkten självklar
musik med körsång och sällsamt skådespel.
Gestaltning av något stort som var
gör den orolige fri, upprymd och hel.

Trots att dagen börjat i okristlig tid
och att passionsspelet tangerar natten
skapar beröringen djupgående frid.
Knut Bertil har funnit skatten.

/ Kjell Olof Bohlin,  6 augusti 2022 /


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait