Välbesökt vid nationaldagsfirandet på Fredstorget

Text & foto: Tobias Marbenius

På nationaldagen den 6 juni hölls Aneby kommuns nationaldagsfirande på Fredstorget, som är beläget mitt i samhället. Vädret var behagligt och en stor skara människor hade samlats för att ta del av firandet.

Flaggorna på torget hissades under högtidliga former till ljudet av trumpet.

Nationaldagsfirandet ägde rum på Fredstorget.
Ola Gustafsson var dagens konferencier.
Aneby Symphonic Band.

Årets högtidstalare var Mårten Gustafsson, som har ett förflutet som föreståndare under 32 år på Gransnäs Ungdomsgård. Mårten är även en flitig ledare inom SOK Aneby, och det var just den, i år, 50-åriga föreningen SOK Aneby som fått i uppdrag av Aneby kommun att arrangera kommunens nationaldagsfirande.

Som tradition tar alltid kommunen hjälp av någon förening som får arrangera firandet. Vartannat år firas det i tätorten och vartannat år utanför tätorten. Under de senaste två åren har firandet dock blivit inställt.

Mårten Gustafsson högtidstalade.

Mårten citerade i sitt tal bland annat några rader ur Mikael Wiehes låt ”Det här är ditt land”. Talet avslutades med att tillsammans med den skara som samlats utbringa ett fyrfaldigt leve för Sverige.

Efter att det hurrats klart framförde Aneby Symphonic Band tillsammans med sång från publiken Sveriges nationalsång, Du gamla, du fria.

SOK Anebys ordförande Hans Hjelm berättade om föreningen genom tiderna.

Hans Hjelm, SOK Anebys ordförande.

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Caroline von Wachenfelt, hade fått i uppgift att presentera och gratulera Årets kulturpristagare i Aneby. Utmärkelsen gick, som vi tidigare skrivit om, till Hedda Johansson Jönsson. Hedda fick under publikens jubel och applåder motta diplom, blommor och en prispeng.

Caroline von Wachenfelt från kommunstyrelsen presenterade Hedda Johansson Jönsson, årets Kulturpristagare.
220606, Nationaldagsfirande, Aneby
Hedda Johansson Jönsson, 2022 års Kulturpristagare i Aneby, blev uppvaktad med diplom, blommor och en prispeng.

Nationaldagsfirandets konferencier Ola Gustafsson lämnade sedan över ordet till kommunfullmäktiges ordförande Lars-Erik Fälth som i ett tal hälsade kommunens nya medborgare välkomna. ”Idag välkomnar vi 64 nya medborgare från 11 olika länder”, berättade Fälth i sitt tal.

Lars-Erik Fälth, kommunfullmäktiges ordförande hälsade nya medborgare välkomna.
Aneby Symphonic Band.
Daniel Hedström hanterade dirigentpinnen på bästa sätt.

Aneby Symphonic Band inledde, underhöll mitt i och fick även avsluta firandet på torget, vilket under ledning av Daniel Hedström gjordes på ett alldeles förträffligt sätt.

Aneby Symphonic Band.

Aneby Symphonic Band.
Aneby Symphonic Band.
Aneby Symphonic Band.
Aneby Symphonic Band.
Aneby Symphonic Band.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait