Vindkraftsparken i Anebys sydvästra del växer fram

Text & foto: Kjell Olof Bohlin. Foto: Tobias Marbenius

Jättelika vindkraftverk uppförs i sydvästra delen av Aneby. Bolaget Vindin Vedbo AB håller på att uppföra tjugo stora vindkraftverk i sydvästra delen av Aneby kommun. En del av dem går även in i Jönköpings kommun.

En nybyggd vägsträcka och ett lager av pelare och rotorblad. Foto: Kjell Olof Bohlin

Landskapsbilden förändras dramatisk i områdena Knohult och Älgön, som de båda vindkraftsparkerna i Aneby kommun kallas. Det är tolv stora verk som är belägna inom Aneby kommun.
Planerna har pågått sedan 2010 och nu håller de första verken på att resas.

När undertecknad gjorde en biltur i området gjordes följande iakttagelser:
¤ Det har byggts grusvägar fram till platsen för dessa verk. Långtradare lastade med grus har under flera månader gått i skytteltrafik förbi Vireda i riktning mot Ryd. De vägar som byggts omfattar cirka 35 km i längd.

¤ Kraftverkens storlek imponerar och man frågar sig hur det varit möjligt att transportera dessa på större och mindre vägar. Transporterna har skett från Oskarshamns hamn under nattetid. Dessa transporter pågår en bit in i juni.

I september 2022 planeras driftstarten ske. Foto: Kjell Olof Bohlin.

¤ I terrängen intill Kransås ligger flera av de höga pelarna, som väntar på resning. Där finns även de breda rotorbladen upplagda i väntan på montering.

Det finns naturligtvis positiva miljökonsekvenser med uppförandet. Verken skall producera 86 megawatt förnybar el om året, som beräknas räcka till 44.000 hushåll.

Den imponerande höjden sträcker sig 205 meter över marken. Foto: Tobias Marbenius

Många är ändå kritiska till den påverkan som görs på fågel- och insektliv. Det vinande ljudet kan höras på långt håll och påverka de närboende.

Vindin Vedbo har lovat att avsätta medel till en fond för landsbygdsutveckling i den aktuella kommunen.

Det går åt en rejäl mobilkran för att bygga ihop vindkraftverken. Foto: Tobias Marbenius

Inom Aneby kommun planeras ytterligare fem vindkraftverk. Dessa är planerade att resas i Lönhultsområdet, Askeryds socken. Trots mångåriga överklagande av grannar har tillstånd givits av Mark- och miljödomstolen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait