Regiondirektör Jane Ydman berättade om ett välmående arbetsområde

Text & foto: Kjell Olof Bohlin

Regionens högsta tjänstinnehavare är bosatt i Björkenäs by, Vireda socken och Aneby kommun.
Fredagen den 8 april föreläste Jane Ydman i Bälaryds bygdegård om sitt arbetsområde, Region Jönköping.

Trots miserabelt vinterväder hade 20-talet intresserade besökare infunnit sig i bygdegården för att lyssna på regiondirektören.

Jane Ydman hade av föreläsningsföreningens styrelse fått ämnet ”Hur arbetar region Jönköping?”

Vid presentationen berättade hon om sina olika arbetsuppgifter som hon haft under åren:

 • 1991 – 2002, Arbetade inom landstinget i Jönköpings län med ekonomifrågor.
 • 2002 – 2009, Finanschef inom Aneby kommun. ”Fantastiska och lärorika år.”
 • 2009,   Ekonomiansvarig för Höglandssjukhuset, Eksjö.
 • 2010 – 2012, Ekonomiansvarig inom delar av Linköpings kommun.
 • 2012 – 2016, Jönköpings kommun med ekonomi.
 • 2016 – 2020, Ekonomiansvarig Region Jönköping.
 • 2020 – , Regiondirektör inom region Jönköping.
Föreläsningen handlade främst om verksamhetens organisation.

Följande fakta fick besökarna ta del av via bildskärm och muntlig information:

 • De två senaste åren har krisläge blivit normalläge. ”Pandemin har ställt mycket på ända.”
 • På invånarnas uppdrag strävar vi efter att skapa ”Ett bra liv i en attraktiv region.”
 • Inom Region Jönköping finns 366.000 invånare i 13 olika kommuner. ”Tät samverkan mellan kommunerna.”
 • I vår region har vi en vård i toppklass och har målet ställt mot ”en hållbar regional utveckling.”
 • Inom regionen finns 11.350 medarbetare och 560 chefer.
 • I regionfullmäktige finns 81 ledamöter. Regionstyrelsens ordförande är Mia Frisk, KD.
 • Inom vården arbetar vi alltid tillsammans med kunden, aldrig mot kunden.
 • Bland lite annorlunda ärenden finns den planerade höghastighetsjärnvägen.
 • Många veta att Smålands Musik och Teater (Spira) finns på vårt bord liksom kollektivtrafiken inklusive serviceresor. ”Det görs faktiskt hela 22 miljoner resor under ett normalår.”
 • Det utförs 3.400 sjukvårdande behandlingar under ett år. Specialistbehandling sker främst genom Linköpings universitetssjukhus, ibland i Lund.
 • Mycket pengar läggs på forskning inom sjukvården ”Det är vårt flaggskepp”.
 • Regionen omsätter 13,6 miljarder per år. Skatten till regionen är 11.76 per hundralapp.
 • Vi har en ekonomi i balans och har de senaste åren kunna redovisa stora överskott. ”Troligen skulle vi kunna sänka skatten, men det är en politisk fråga.”

Efter Ydmans föreläsning gavs åhörarna möjlighet att ställa frågor. Många frågor ställdes, exempelvis om tillgänglighet, covidhantering och ekonomi.

Regiondirektör Jane Ydman föreläser i Bälaryds bygdegård.

Innan denna föreläsningskväll avslutades meddelade styrelsen för föreläsningsföreningen att nästa föreläsning blir fredag den 16 september, då kommer det att handla om tillverkning av biogas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait