Årsmöte med SASA i Gula villan

Text & foto: Kjell Olof Bohlin

Under söndagen samlades styrelse och medlemmar i SASA (stöd åt asylsökande i Aneby) till årsmöte och redovisning av året 2021.

Ordförande Tommy Gustafsson hälsade välkommen och vände sig särskilt till nye kommundirektören Mikael Fornander. I ett hälsningstal uttryckte kommundirektören sin glädje över de insatser som SASA gör för de flyktingar som kommer till kommunen.

För tre veckor sedan samlades en stor skara från föreningslivet i Aneby Blåljushus för att få information om det förväntade mottagandet av flyktingar från Ukraina. Gensvaret var enormt och det utlovades ett antal platser för de flyktingar, som snart skulle anlända. Frågan som civilsamhället ställer till oss i kommunledningen är denna: ”När kommer flyktingarna?”, berättar Fornander.

– Nu har det visats sig att Migrationsverket meddelat att det inte är aktuellt med något mottagande i vår kommun. Vi är besvikna över hur Migrationsverket hanterat den beredskap som finns för en insats. Min personliga uppfattning är att vi bör ha en viss beredskap, om situationen förändras, säger Fornander.

Anebys kommundirektör Mikael Fornander.
En hjärtformad bulle bakad av en flykting.

Efter paus för fika med bröd bakat av en flykting som sedan flera år tillbaka är bosatt i Aneby, var det dags för redovisning och beslut.

Till mötesordförande valdes Tommy Gustafsson och till sekreterare Ingegärd Malmberg Bohlin.

P-O Ängegärd svarade för en muntlig redogörelse av årets verksamhet. I sin redogörelse för ekonomin framhöll han att situationen är positiv, därför att verksamheten varit låg.
– På grund av ett bidrag från Linköpings stift är kassabehållningen vid årets slut drygt 156.000 kronor. Kanske kommer den summan att behövas under detta år med förväntat flyktingmottagande, berättar Ängegärd.

Till ordförande omvaldes Tommy Gustafsson och till styrelseledamöter på två år: P-O Ängegärd, Stina Brandt och Gunnel Ericsson. Till ledamöter på ett år valdes: Ingegärd Malmberg Bohlin, Lovisa Rydberg och Anna Edmark.

Fotot längst upp: Sekreteraren Ingegärd Malmberg Bohlin tillsammans med SASA-ordföranden Tommy Gustafsson och kommundirektören Mikael Fornander.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait