Hur tar vi emot kommande flyktingar – information och samtal i Blåljushuset

Text & foto: Kjell Olof Bohlin

Det var trångt på söndagseftermiddagen i Blåljushuset i Aneby. Kommunen hade bjudit in företrädare för civilsamhället till information och samtal om de kommande flyktingarna från Ukraina.

Kommunalrådet Beata Allen hälsade välkommen och uttryckte sin glädje över att så många kommit till detta snabbinkallade möte.

– Vi känner alla till vad som händer I Ukraina och har lätt att bli berörda, vi vet att minst 2,5 miljoner är på flykt och att vi måste vara beredda att ta emot ett antal av dem. Alla svenska kommuner har fått en förfrågan om mottagande, säger Beata innan hon ställer frågan, hur kan Aneby förbereda sig?

Tillförordnade kommundirektören Ulf Fransson tog vid och fastställde att medias bilder i TV och radio har hjälpt oss att förstå att läget är mycket allvarligt.
– Kommunen har inbjudit er till information om läget. Vad kan vi bidra med när det gäller evakueringsplatser, hälsovård och skolgång? Säger Ulf.

Närvarande i salen var representanter för kommunens olika verksamheter, anställda inom räddningstjänsten, företrädare för Svenska kyrkan och olika frikyrkor. Bland annat fanns Ralingsåsgården, Röda Korset. Aneby Sportklubb, Lions och SASA (Stöd åt asylsökande i Aneby) på plats. Via länk fanns Gransnäs ungdomsgård, Vireda sockenförening, Anebybostäder och skolan genom skolchefen Rosemarie Segersson med.

Information om praktiska delar av mottagandet lämnades av Ragnhild Sjöström, enhetschef för kommunens internationella enhet.

  • Kommunen har fått en förfrågan om mottagande från Migrationsverket.
  • Nu gäller EU:s massflyktsdirektiv med ett generöst uppehållstillstånd.
  • Alla som kommer från Ukraina har rätt till boende och dagersättning.
  • Det kommer nu cirka 4.000 flyktingar per dag till vårt land. Hälften av dem är barn. Resten kvinnor och äldre.

Den blivande kommundirektören, Socialchef Mikael Fornander talade om behovet av en central inom kommunen där husgeråd och hygienartiklar kan lämnas och hämtas.
–  Vi behöver snabbt komma fram till vilka tillfälliga evakueringsboenden som är tillgängliga, säger Fornander.

Flera i lokalen hade frågor att ställa.

– Hur är läget när det gäller vaccinering mot covid? ”Enligt uppgift är endast 30 procent vaccinerade. I samband med hälsokontroll kan vaccinering erbjudas.”

– Vart skall vi vända oss om vi kan hjälpa till med bostad, kläder och mat?

”Gå in på kommunens hemsida och berätta vad du kan bidra med. Kom till Fredstorget nu på onsdag den 16 mars mellan klockan 16.00-17.30 där ”Aneby Hjälper” ger och tar emot tips om hjälpinsatser. Ansvarig för Aneby Hjälper är Tommy Gustafsson.

Tommy Gustafsson är ansvarig för ”Aneby Hjälper” – dit man kan vända sig om man vill göra en hjälpinsats. Arkivbild, foto: Tobias Marbenius.

Biblioteket kan få en nyckelroll som informationscentral.

Göran Johansson har nyligen kommit hem från en körning av en hjälpsändning till Ukrainas gräns med långtradare. Han berättade om det kaos som råder och de behov som finns.

Avslutningsvis konstaterades att ”Det finns tillräckligt med handlingskraft i Aneby för att vi skall lösa de uppgifter vi får. Det finns både erfarenhet och handlingskraft.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait