Kriminalvården inte intresserade av Aneby

Text: Tobias Marbenius, Foto: Pixabay

Kriminalvården i Sverige har under en tid sökt efter en plats i Östergötlands eller Jönköping län där de kan bygga upp en ny anstalt.

Aneby kommun har lämnat in sitt intresse av att få Kriminalvården att bygga en anstalt i kommunen. Idag meddelar Kriminalvården att man inte är intresserade av att bygga i Aneby kommun.

Kriminalvården har gallrat bort flera kommuner och de som är kvar till nästa gallring är, Nässjö, Jönköping, Värnamo och Norrköping.

Foto: Pixabay

Kriminalvårdens behov av att bygga ut verksamheten är stort. Myndigheten befinner sig i ett ansträngt läge när det gäller kapaciteten på anstalter och häkten. I juni gick Kriminalvården ut med en intresseförfrågan till kommuner i Östergötlands och Jönköpings län, om etablering av en ny anstalt. Sedan dess har arbetet pågått med att undersöka vilka kommuner som har bäst förutsättningar för en sådan.

En ny etablering innebär ungefär 300 nya arbetstillfällen för en anstalt i säkerhetsklass 2, i storleksordningen 300-400 intagna. – Förutsättningarna för en god personalförsörjning är en viktig faktor i den här processen. Värnamo, Nässjö, Jönköping och Norrköping bedöms vara de kommuner som bäst svarar emot det kriteriet, säger Björn Myrberg, Kriminalvårdens ekonomi- och fastighetschef i ett meddelande till AnebyNytt.

Ytterligare viktiga förutsättningar inför det kommande, slutgiltiga valet av kommun handlar om marktillgång, placering i förhållande till E4 och en helhetsbedömning kring förmågan att stödja en anläggning med befintlig och planerad infrastruktur.

Målsättningen är att kunna teckna en avsiktsförklaring med en av kommunerna vid halvårsskiftet 2022.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait