Författarbesök på Aneby Bibliotek med Åsa Wikforss – årets folkbildare 2020!

Foto: C. Sturmark

Den 8 december får Aneby Bibliotek celebert besök av författaren, professorn, föreläsaren, sommarprataren och ledamoten i Svenska Akademin – Åsa Wikforss.

Aneby bibliotek vill uppmärksamma att demokratin fyller 100 år 2021 med ett besök av Åsa Wikforss, vars senaste bok heter Därför demokrati – om kunskapen och folkstyret (2021).
Hon inleder boken såhär:

Den här boken har kommit till för att vi (brodern Mårten Wikforss har bidragit med några korta texter) är övertygade om två saker. För det första att demokratin är värdefull och att den bevisligen medför ett stort antal fördelar för människan och för världen. För det andra att demokratin är skör och att den står inför ett nytt, särskilt svårhanterligt hot kopplat till den nya digitala verkligheten. En tredje tanke förbinder de två. Om vi ska kunna skydda demokratin är det avgörande att vi förstår både vad vi riskerar att förlora och hur farorna ser ut.

Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi och flitigt anlitad föreläsare såväl i Sverige som internationellt. Under senare år har hon även sökt sig till populärvetenskapliga sammanhang och bland annat medverkat i radioprogrammen Vetandets värld och Filosofiska rummet. Med boken Alternativa fakta – om kunskapen och dess fiender (2017) samt sin medverkan i Sommar i P1 2018 fick hon ett brett publikt genomslag som bidrog till ett generellt lyft av filosofiintresset i Sverige. Boken undersöker det omdiskuterade fenomenet kunskapsmotstånd. Hon diskuterar vad kunskap är, vilka psykologiska mekanismer som ligger bakom motståndet, hur de samverkar med desinformation, och vad vi kan göra för att möta hoten mot kunskapen.

Idag leder Åsa Wikforss ett stort tvärvetenskapligt forskningsprogram vid Stockholms universitet där kunskapsmotståndets natur och orsaker undersöks systematiskt, både empiriskt och teoretiskt.

Till Åsa Wikforss många förtroendeuppdrag hör bland annat medlemskap i Academia Europea. År 2018 invaldes hon som ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien och år 2019 efterträdde hon Sara Danius på stol 7 i Svenska Akademien.

Åsa Wikforss kommer till Aneby Bibliotek onsdag 8/12 kl. 18.00

Läs mer och om hur du anmäler dig på AnebyNytts evenemangskalender, länk här!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait