Glädjebud i sång och handling i Björkenäs missionshus

Text & foto: Kjell Olof Bohlin.

Det är alltid med största respekt man besöker det gamla bönhuset i Björkenäs. Under 160 år har detta missionshus använts för gudstjänster och andliga sammankomster.

Under mer än 40 år tjänande också denna byggnad som skola för bygdens barn.

Under fredag-lördag inbjöd den stiftelse som driver verksamheten till läsarmöten. Enligt en mångårig tradition sker detta första helgen i maj, den tid när körsbärsträden börjat blomma.

När AnebyNytt fanns på plats under lördagen, medverkade sångaren och hjälparbetaren Göran Johansson tillsammans med pianisten Margareta Vittgård.

Eva Melin i förgrunden.

När Eva Melin välkomnat i det strömlösa bönhuset, var det dags för de medverkande gästerna att fylla kyrksalen med sång, musik och berättelser.

Sällan får man uppleva en så tydlig framställning av ett konkret evangelium (glädjebud) som det som erbjöds denna kväll i ett magiskt skymningsljus. Det kan nämnas att strömmen återvände efter cirka 30 minuter.

Göran Johansson är förmodligen Anebys skickligaste manlige sångare. Han har dessutom fungerat som hjälparbetare för SAM-hjälpens räkning under flera årtionden. ”Jag har nu kört ner den stora lastbilen från Jönköping till olika östländer 33 gånger. Nyss kom jag hem från resan till Bulgarien, en resa på 250 mil enkel resa. Det går åt 10 dagar i varje riktning, ibland kan man få vänta länge vid de olika landsgränserna.”

Göran Johansson och Margareta Vittgård.

Den första sången var väl vald: ”Om jag kan hjälpa någon, blir det mening med hela mitt liv.”

De gåvor som oftast finns i lastbilen kan vara sjukhussängar, skolbänkar och möbler från IKEA.

Någon gång har Göran fått med sig kyrkbänkar i lastbilen tillsammans med knäckebröd från WASA.  ”Det räcker att ett ord på förpackningen är felstavat, för att vi skall få en pall på lasset.”

Sången ”Varför klaga”, skriven av Arne Höglund, passade väl när lyssnarna fått höra hur romerna har det i Bulgarien. ”Var tacksam för det goda som du har.”

Även sången ”Livspussel” stämde till eftertanke. ”Varje liten bit är värdefull och oersättlig.”

Göran berättade om en fattigdom som består trots alla EU-bidrag. ”Många är analfabeter och har svårt att få något arbete.”

Två av sångerna hade den sköna naturen som tema. Det gällde Lennart Håkansson ”Guds omsorg” och Teofil Engströms ”Gud i naturen.”

Inför insamlingen till Ukraina berättade Göran att endast 3 % av SAM-hjälps insamlingar går till administration. ”Genom vårt kontaktnät i länderna, vet vi att gåvorna kommer fram.”

Kanske att den mest berörande sången under kvällen var Roberth Johanssons ”Jesus var det dig jag såg”. Den bygger på Jesu ord ”Vadhelst ni gjort för någon av de minsta, det har ni gjort för mig.”

Göran Johansson berättade om besök i överfyllda kyrkor i Bulgarien och om den kraftfulla sången från församlingen. ”Tacksamheten jag möter gör mig tårögd och välsignad.”

Mot slutet av samlingen, som avslutades med bönhuskaffe i bänkarna, anknöt Göran till situationen i Ukraina. ”Jag har kört till gränsen men får inte köra in på grund av kriget. Men jag hoppas snart få köra in byggmaterial till Ukraina, när freden inträffat.”


Annons

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait