Sockenföreningens årsmöte i Vireda inleddes med spännande föreläsning

Text & foto: Kjell Olof Bohlin.

Söndag den 25 februari samlades Vireda sockenförening till årsmöte i ungdomsgården.

Anders Råsberg föreläste om Trådrullatåget.

Innan det var dags för val och beslut hade Anders Råsberg från Ölmstad anlitats för att berätta om ”Trådrullabanans” bakgrund och historia. Tillsammans med belysande skärmbilder kunde Råsberg fängsla besökarna med följande fakta:

 • Redan 1883 började planerna för en järnvägslinje mellan Jönköping och Gripenberg.
 • Först tio år senare började arbetet med bygget sedan man lyckats samla in en halv miljon.
Trådrullabanans sträckning.
 • Spårvidden var endast 60 centimeter och stabiliteten därmed mycket begränsad.
 • Bland initiativtagarna fanns greve Hamilton och Axel von Otter.
 • Den 18 december 1900 kunde trafiken mot Vireda starta. Planerna på en fortsättning mot Gripenberg kunde inte genomföras på grund av brist på ekonomiska medel.
 • Det tog två och en halv timma att resa mellan Jönköping och Vireda.
 • En lång rad stationer byggdes efter banan och därtill ett antal hållplatser.
 • Några av stationerna är bevarade och fungerar idag som privatbostäder, bland annat den i Vireda.
Bilder på lok som trafikerade banan visades upp.
 • I Bunnsjöarna förekom flottning av timmer. Här kom järnvägen till god hjälp vid transporten.
 • Den lilla järnvägen fick turismen att blomstra i bygden. Bland annat gäller det Vistakulle och Bunn.
 • Delar av filmer har spelats in vid järnvägsbanan, bland dessa ”Bomben” och ”Ebberöds bank”.
Järnvägsbank anlades.
 • Vagnar lär ha blåst omkull vid mossen i Vireda och urspårningar har skett vid flera tillfällen.
 • Bussar och bilar konkurrerade ut järnvägen och den 31 augusti 1935 gick sista tåget.
 • Anders Råsberg avtackades med blommor och en kraftig och långvarig applåd.
Ordförande Mikael Bäckström och Maggan Wier ledde förhandlingarna.

Vid årsmötet valdes Mikael Bäckström till mötets ordförande och Maggan Wier till sekreterare.

I verksamhetsberättelsen framkom att föreningen nu har 127 vuxna medlemmar. Till den summan kommer ett stort antal barn med anknytning till föräldrarna i föreningen.

Bland aktiviteterna under 2023 nämndes följande: Medborgarmöte i Ungdomsgården, Valborgsfirande på stationsplan, Midsommarfirande vid ungdomsgården, Bastukväll på Wiredaholm, Hela Vireda bakar på ungdomsgården, Trädgårdskväll med besök från Stensholm, Halloweenfest i Ungdomsgården.

Trots stor investering i luftvärmepump och virke till altanbygge finns 108.000 kronor i föreningens kassa. Revisionsberättelse upplästes och godkändes. Ansvarsfrihet beviljades styrelsen.

Till styrelse omvaldes Mikael Bäckström som ordförande, Maggan Wier som sekreterare och Sussie Lundell som kassör.

Nya styrelseledamöter invaldes efter de tre som slutat: Alma Tryggvesson, Edvin Sandén och Jessica Bergqvist.

Följande händelser ingår i den presenterade verksamhetsplanen: Akvarellkurs, Bakluckeloppis, trädgårdskväll, valborgsfirande, midsommarfirande och pubkvällar.

Under midsommar skall den nya altanen invigas.

Christian Faaberg-Lensbjerg informerade om föreningens hemsida.

Ordförande Mikael Bäckström förklarade årsmötet avslutat.


Annons

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait