150 ungdomliga röster vid musikgudstjänst i Lommaryd

Text & foto: Kjell Olof Bohlin.

Troligen har inte så många körsångare samtidigt funnits på plats i Lommaryds kyrka som under musikgudstjänsten söndagen den 21 januari. Ett musikläger på Gransnäs ungdomsgård avslutades med denna speciella samling.

De unga körsångarna kom från tre olika stift inom Svenska Kyrkan: Linköpings stift, Gotlands stift och Växjö stift.

Körledaren Edvard Eklöf i predikstolen.

Kyrkans främre del ville inte räcka till för att rymma körsångarna. Även sidosalar fick användas. Den upphöjda predikstolen fick göra tjänst för dirigenterna Anneli Eriksson, Sara Karinsdotter och huvudansvarige Edvard Eklöf.

Ulf Svensson medverkade som liturg.

I Musikgudstjänsten medverkade Ulf Svensson som liturg och Fredrik Bäckhjelm Hellberg som förkunnare.

  • Gudstjänsten inleddes med en ordlös körsång i flera stämmor innan församlingen förenades i psalmen ”Kristus vandrar bland oss än”.
  • En körsång som inleddes med orden ”Du kom i vinden” hade flera skickligt framförda soloinslag. Det positiva beskedet ”Livet pulserar i oss” återkom flera gånger.
  • I anslutning till dagens kyrkoårstema ”Jesus skapar tro” lästes texten från Gamla Testamentet, som uppmanar till ett vänligt mottagande av invandraren.
  • Innan dagens korta predikan sjöngs Tore Littmarcks psalm ”Jag skulle vilja våga tro”. Orden ”Jag skulle gärna vilja tro / att någon ser / den mening jag ej fattar mer”, kan säkert landa hos flera av gudstjänstens deltagare.

Bäckhjem Hellberg menade i sin predikan att ”Gud vill att vi skall dela med oss av tankar och känslor i bönens form.”

  • Efter ett framförande av en finstämd engelsk koral var det dags för utdelandet av nådens gåvor i Nattvarden. Dagens liturg var prästen Ulf Svensson.
Kören bestod av 150 sångare.

Mot slutet av den storslagna musikgudstjänsten kunde man höra kören sjunga en latinsk hymn och gospellåten ”Total praise”. När 150 sångare ger sitt yttersta i den omtyckta gospelsången, skriven av Richard Smallwood, ville landsbygdskatedralens tak nästan lyfta i vördnad.

  • Ansvarig för körlägret tackade församlingen för generöst mottagande. Till Ungdomsgården Gransnäs riktades ett särskilt tack: ”Gransnäs är en välsignad plats på jorden.”

Annons

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait