Skolan och länstrafiken i centrum vid medborgarmöte i Vireda

Text & foto: Kjell Olof Bohlin.

Tisdag den 14 mars hade Aneby kommun inbjudit till Medborgarmöte i Ungdomsgården i Vireda. Den helt fullsatta lokalen, 65 personer, visade att detta var en efterlängtad dag för Viredaborna.

Många deltog i medborgarmötet i Vireda ungdomsgård.

När sockenföreningens ordförande Mikael Bäckström hälsat välkommen överlämnades ordet till Viredabon Lasse Wier, bosatt i Vireda sedan 1964. Hans uppgift var att kortfattat berätta om ungdomsgårdens tillkomst.

– 1955 kom den driftige prästen Tore Lord till Vireda. Han märkte snart att bygdens ungdomar inte hade någon naturlig samlingsplats. ”Vi kan nog göra om prästgårdens stora vedbod, till en ungdomsgård.” Han fick hjälp av många bybor, speciellt av socknens ungdomar.

Inklusive brygghuset blev ungdomsgården klar 1959 till glädje för traktens ungdomar.

Marianne Nordström från Stora Hultrum åtog sig uppgiften att måla en stor fondmålning längst fram i lokalen. Hon var konstnärligt begåvad och blev sedan nunna med placering i Alsike kloster utanför Uppsala. Detta kloster har länge varit en fristad för flyktingar från olika områden. Marianne Nordström är nu inne på sitt 97:e levnadsår.

På den stora målningen kan man se olika byggnader i Vireda samt ”Trårullatåget” och ”Stenbocks kurir”.  Denna klenod, målad 1958, vårdas med ömhet av Viredaborna.

Tre av kommunens företrädare: Sonja Michanek, Beata Allen och Mikael Wirestam.

De ärenden som skulle behandlas under medborgarträffen var framförallt dessa tre:

 • Utbyggnaden av Vireda skola
 • Länstrafikens frånvaro i bygden
 • Byggbara tomter i Vireda

Kommunalrådet Beata Allen påminde om att det senaste medborgarmötet i Vireda ägde rum 2018.

Kommundirektören Mikael Fornander betonade dialogens konstruktiva möjlighet.

Aneby kommun hade flera företrädare på plats. Bland dessa Maria Lundblom Bäckström, och Paul Brinkmann, båda bosatta i Vireda socken.

Rektor Maria Stejdahl.
 • När det gällde den efterlängtade utbyggnaden av Vireda skola fanns sakkunskapen närvarande. Både rektor Maria Stejdahl och skolchef Rosmarie Segersson var beredda på information och frågor.
 • Efter lång väntan ser vi nu att vi närmar oss starten av själva utbyggnaden.
 • Eftersom vi fått en förskjutning av starten har vi kommit fram till ett bättre förslag än det förra.
 • Bilder på arkitektens förslag visades på skärmen och imponerade på deltagarna.
 • Förslaget innebär en större entré, utbyggnad av kök och matsal, fyra nya klassrum på övervåningen.
 • Efter upphandling under hösten 2023 väntar en byggstart vid kommande årsskifte.
 • Kostnaden för hela bygget hamnar mellan 40 – 45 miljoner.
 • Cirka hundra elever behöver en genomtänkt utomhusmiljö. Den miljön kommer att utvecklas.

För att informera om Länstrafikens anpassning till västra delens tillväxt informerade Erik Andersson, David Lundberg och Anders Rodevall.

 • Den anropsstyrda närtrafiken har funnits länge men utnyttjas sparsamt i vårt område. Enligt flera i mötet kan det bero på krånglighet i beställningen och den begränsade tiden som gäller för beställning. Information som lämnades kanske inte var den klaraste.
 • Två frågeställare undrade om inte en av alla turer mellan Aneby – Jönköping kunde ta vägen över Lommaryd – Hullaryd – Vireda – Haurida – Svarttorp – Lekeryd. En tur på morgonen och en hem på kvällen. Svaret blev att det måste utredas och att det därför inte är möjligt att genomföra i närtid. En skur av frågor riktades mot de tre representanterna och ett jäsande missnöje var tydligt.
 • När det gällde byggbara tomter i Vireda fanns inte särskilt mycket att presentera. Dock nämndes planer ovanför Wiredaholms golfbana (gamla marknadsplatsen) och ett påbörjat planarbete i Grankärr.

Planarkitekt Sonja Michanek informerade om skillnaden mellan ”Detaljplanerad mark” och ”Mark utanför planlagt område”. Michanek menade att det största intresset är att bygga nära bykärnan.

Beata Allen avslutade medborgarmötet med ett tack till alla närvarande. ”Samtalet är det viktigaste vi har. Vi har inte diskuterat färdigt än.”


Annons

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait