David Grönte, överläkare inom psykiatri och beroendemedicin, talar om hur man kan bota depression

Text: Kjell Olof Bohlin. Foto: Privat.

David Grönte, bördig från Aneby, arbetar som överläkare i psykiatri, beroendemedicin och företagshälsovård i Linköping. Psykofarmakologisk behandling är Davids främsta specialområde där han har en av landets bredaste psykofarmakologiska kompetenser. På fredag kväll föreläser han i Bälaryds bygdegård.

2016 var han en av de första svenska läkarna att introducera akut depressionbehandling med sövningsmedlet Ketamin. I Linköping är detta nu en rutinbehandlnig vid akut sjävmordsrisk och är en metod som är uppskattad av både patienter och personal. Den håller på att introduceras vid sjukhusen i Jönköpings län där vissa kommit längre än andra.

Tar nya forskningsupptäckter till patienterna

David har även gått en specialutbildning hos en av USA:s främsta läkare inom Botox-behandling vilket gör att han nu som första läkare i norra Europa introducerar Botox som en effektiv och biverkningsfri behandling mot depression och ångest. Han har även tagit senaste forskningsresultaten till patienterna gällande behandling av svårbehandlat alkoholberoende där 4 nya behandlingsalternativ med läkemedel tillkommit senaste 7 åren för personer som inte blivit hjälpta av standardläkemedel, psykoterapi, 12-stegsprogram och liknande behandlingar.

Blickar mot framtiden där Ecstasy kan ta sig in i svenska sjukvården David väntar ivrigt på att de senaste studierna vid svårbehandlat posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, skall bli klara. 30% av patienterna blir inte symptomfria vid PTSD trots kvalificerad behandling med både psykoterapi och läkemedel. Dessa patienter är i fokus för en ny studie som beräknas vara klar i slutet av 2023. Läkemedlet som studeras MDMA kallas i folkmun för Ecstasy. Det ges under kontrollerade former vid 2 mastodontpsykoterapi sessioner som varar 6 timmar per session. Under denna tid öppnar läkemedlet upp de avstänga patienterna så att de kan möta sin ångest i psykoterapin. Efter de 2 sessionerna med MDMA fortsätter psykoterapin som vanligt med 60- minuters sessioner 1 gång per vecka utan några läkemedel. Denna grupp med PTSD-patienter har ett svårt lidande varför amerikanska läkemedelsverket FDA har gett MDMA-assisterad psykoterapi ett snabbspår med förhoppning att det är ett registrerat läkemedel i USA i början av 2024. Så fort det är registrerat i USA är det en behandling enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och går att ta till Sverige genom en licensprocess. Davids förhoppning är att vi då kan hjälpa de PTSD-patienter som i nuläget varken blir bra av psykoterapi eller mediciner.

Bälaryds föreläsningsförening hälsar välkommen till David Gröntes föreläsning i Bälaryds bygdegård
fredag kväll, 11 november, kl 19.00. Inträde 70 kr.


Annons

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait