”Kura skymning” – berättelsen om Viredas unika medelstidskyrka

Text & foto: Kjell Olof Bohlin.

En gång i månaden inbjuder Vireda kyrka till programmet ”Kura skymning”. I söndags skulle den unika träkyrkan i Vireda presenteras vid en offentlig visning.

Ingegärd Malmberg Bohlin guidar i Vireda kyrka.

Ingegärd Malmberg Bohlin har i många år guidat enskilda och grupper i kyrkan. När hon nu mötte ett tjugotal ortsbor, kändes det extra viktigt att vara påläst och att ge en lagom lång presentation. ”Jag kommer att blanda verklighet med fantasi under dagens visning.”

Trots att kyrkan var ”kallställd” och höll cirka tio grader, var det ingen som ville ge upp och söka sig till värmen i sockenstugan.

Guiden lämnade bland annat följande uppgifter till de intresserade besökarna:

  • Kyrkan byggdes någon gång under 1300-talet och ersatte en tidigare kyrka. Den dopfunt som finns i kyrkan är från sent 1100-talet och avslöjar en tidigare kyrka på platsen.
  • Vireda kyrka är en vägkorsningskyrka. Här drog krigshärarna fram och plundrade gårdarna på matförråd. Kyrkorna byggdes ofta på kultplatser, för att proklamera seger över den gamla asatron, Troligen gällde det också Vireda kyrka.
Bibliska bilder från sent 1400-tal.
  • I kyrkan hölls långa gudstjänster på latin. De stående besökarna behövde något att se på, eftersom ingen förstod latin. Därför målades bibliska bilder på salskyrkans väggar i slutet av 1400-talet. Dessa restaurerade originalbilder är troligen kyrkans främsta kännetecken. Trots att målningarna två gånger varit övermålade med vit färg, har skickliga antikvarier lyckats ta fram det ursprungliga. Enligt en expert från länsstyrelsen var det troligen denna övermålning som räddade bilderna åt eftervärlden. ”Mäster Amund” har lyckats återge stora delar av passionshistorien
  • Den konstnärligt utsmyckade predikstolen tillverkades i finländska Åbo och skänktes av kyrkans ”patronus” Per Brahe den yngre i Gränna. Han beställde två predikstolar för säkerhets skull. En av dem skulle placeras i Brahekyrkan på Visingsö och den andra, som troligen fraktades landsvägen, hamnade alltså i Vireda.
  • Eftersom kyrkan under 1600-talet befann sig i mycket dåligt skick, beslutades att riva den och ersatta träkyrkan med en kyrka i stabilare sten. Stenar hade körts fram av bönderna och tillståndet för nybygge var klart. Då inträffade missväxt och hungersnöd i bygden och ingen orkade arbeta med kyrkbygge. Denna tragedi räddade alltså träkyrkan för framtida bruk.
  • Under 1700-talet kom familjen Hammarberg på Wiredaholm att betyda mycket för Vireda kyrka. Medel skänktes och en restaurering påbörjades. En ny vinkel av byggnaden byggdes på grund av att större utrymme behövdes, då folket tvingades att besöka kyrkans gudstjänster. (Nykyrkan).
Kyrkväktaren Anders Månsson tjänade sin kyrka i 54 år och har fått sin bild upphängd i kyrkan.
  • Guiden avslutade visningen genom att berätta om kyrkväktaren Anders Månsson. Han tjänade sin kyrka under 54 år och har sitt porträtt upphängt  i kyrkan. Hans milda blick fångade besökarna.

Efter visningen i den kallställda kyrkan väntade kaffe med tillbehör i den varma sockenstugan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait