Vårdkasar tändes för Vätterns framtid

Text & foto: Kjell Olof Bohlin.

KRÖNIKA. Det finns flera grupper som arbetar för att skydda Vättern från olika hot. Bland dessa finns ”Aktion Rädda Vättern” (ARV) och ”Urbergsgruppen i Gränna”.

Dessa båda aktionsgrupper arrangerade på Birgittadagen den 7 oktober en manifestation i Röttle hamn utanför Gränna. För tio år sedan startade denna manifestation vid Vätterstranden i Jönköping.

Större och mindre eldar i hamnen.

Vilka är de främsta hoten mot Vätterns kvalité och framtid?

  • Försvarets bomber och missiler skjuts regelbundet över vattnet utanför Karlsborg. Försvaret, som inte lever upp till sitt namn, har ansökt om kraftigt utökad aktivitet. Flygfotogen och bly hamnar tillsammans med olika andra gifter i Vätterns vatten.
  • Under tio år har ett kanadensiskt bolag ansökt om tillstånd för brytning av ”Sällsynta jordartsmetaller” i Norra Kärr ovanför Uppgränna. Trots avslag för denna ansökan fortsätter bolaget med reviderade ansökningar. Det allvarliga med en eventuell brytning är närheten till Vättern. Det finns stor risk att skadliga avfallsprodukter hamnar i Vättern.

Det tändes vårdkasar på flera håll efter Vättern denna kväll. Dessutom ringde kyrkklockorna runt Vättern som en varningssignal i livets tjänst.

Vårdkase vid Röttle hamn utanför Gränna.

Vad hände vid Röttle hamn, endast någon mil från Anebys kommungräns?

Carina Gustafsson från Urbergsgruppen talade om de olika hoten samtidigt som små och stora eldar flammade mot skyn.

  • Inget är viktigare än rent dricksvatten. Mer än 300.000 människor är beroende av Vättern och fler är på gång att ansluta till Vätterns vatten. (Bland annat Örebro med omgivande kommuner).
  • Vi riskerar inte Vättern, för att utländska bolag skall bli förmögna. Carina Gustafsson läste dikten ”Vattenvärken” av Camilla Linusson från Hästholmen utanför Ödeshög.

En professor från USA hade inbjudits för att berätta om gruvbrytningens faror. Julie Klinger har under femton års tid studerat brytning av jordartsmetaller i Kina, Brasilien och hemlandet.

”Ni har en skatt att skydda. Var rädd om Vättern för livets skull.”

Professor Julie Klinger, USA beskrev brytningens hot.

En kör framförde visor till trumspel och sånggruppen ledde de församlade i allsångerna ”Änglamark” och ”Genom eld och vatten”.

En kör framförde skapelsesånger.

Ett femtiotal deltagare kunde även se en eld som brann på Visingsö, till stöd för Vätterns framtid.

Kjell Olof Bohlin har i ämnet skrivit en dikt:


VÅGA VÄRNA  VÄTTERNS  VATTEN

Trehundratusen dricker Vätterns vatten
men oroas för kvalitén och smaken.

Försvaret planerar och lyfter på hatten,
nöjda makthavare syns i gemaken.

Beskjutning under utökat antal dagar,
en ökning med hundratals procent.

Kanske utsläpp av flygfotogen behagar
de politiker som aldrig våndan känt?

Inbjudna flygplan från andra länder
skall känna sig välkomna hit.

De oroas knappast för vad som händer
när ”bullermonster” släpper ner sin skit.

/ Kjell Olof Bohlin /
Upprörd miljövän från Aneby


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait