Medryckande pedagogik om biogas på säsongens första föreläsning i Bälaryd

Text & foto: Kjell Olof Bohlin

Föreläsningarna i Bälaryd startade i fredags sin termin med ett annorlunda ämne. Det var Mikael Bergkvist från Helsingborg som berättade om biogasens väg till miljövänligt bränsle.

Biogasanläggningen i Helsingborg.

Han är platschef för två stora biogasanläggningar i Helsingborg och Sävsjö. Verket i Helsingborg har en kapacitet på 150.000 ton organiskt avfall per år och anläggningen i Sävsjö klarar av ungefär hälften av den mängden. Tillsammans motsvarar verken 11 miljoner liter bensin per år, fick de 20 besökarna veta.

Biogasanläggningen i Sävsjö.

Sävsjö biogas startades ursprungligen av fem lantbrukare 2012, men sedan 2019 är ”Biond” majoritetsägare i bolaget. En av de största kunderna är Länstrafiken i Jönköpings län.

Elisabeth Grönte välkomnar föreläsaren Mikael Bergkvist.

Elisabeth Grönte i föreläsningsföreningens styrelse hälsade välkommen och betonade i sin inledning att Bälaryds föreläsningsförening drivs av en sund nyfikenhet. ”Därför blir också ämnesvalet på föreläsningarna väldigt varierande.” De tre kommande föreläsningarna handlar om Anebys flyktingmottagande, Svenska Kyrkan i utlandet och psykisk hälsa.

Mikael Bergkvist från Biond uttryckte sin glädje över möjligheten att få komma till Bälaryd för att berätta om vad man kan använda organiskt avfall till.

Företaget Biond är privatägt och omsätter cirka 100 miljoner per år.

Förutom biogas går gödseln i retur till leverantören efter bearbetning.

Ett utvecklingsprojekt, som just startat, är tillverkning av ”Biologisk växtnäring”. Besökarna i Bälaryd fick som gåva en tygkasse med en flaska  växtnäring, som skall räcka till 150 liter i utspätt skick.

Restprodukten biologisk växtnäring.

Bland övriga fakta som Bergkvist levererade fanns detta:

  • Matavfallet från hushållen bör läggas i papperspåsar, inte plastpåsar. Ändring är på gång i Aneby, enligt en närvarande politiker.
  • Biogasen tillverkas i samma process som hos korna i en syrefri miljö.
  • EU är på väg att satsa på Biogas i stor skala. Tusen anläggningar planeras inom åtta år.
  • En biogasanläggning består av två delar: En processanläggning för produktion av biogas till fordonskvalitet och en anläggning som komprimerar gasen för transport till olika tankställen.

Många frågor ställdes till föreläsaren under kaffepausen.

Instruktionsbild över biogasen möjligheter.
Avtackning efter föreläsningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait