Ekumenisk Fredstorgsmässa hölls i Aneby under söndagen

Text & foto: Kjell Olof Bohlin.

När pastor Thomas Arvidsson hälsade välkommen, konstaterade han att denna ekumeniska tradition pågått sedan slutet av 1980-talet. ”Vi är vana vid ekumenik och för mig är denna Fredstorgsmässa kanske årets viktigaste samling”.

Solen belyste de många deltagarna.

Inte mindre än 170 besökare fanns på plats, de flesta sittande men ett antal stående eftersom bänkarna inte räckte till, trots att flera tagit med egen stol.

Sång och musik från scenen av Rebecka Källner med vänner.

För sång och musik från torgscenen svarade gruppen ”Rebecka Källner med vänner”. Gruppens första sång var ”Om jag håller din hand”. Skicklig solist var Gunnar Delhag, flera stämmor bidrog till vacker harmoni.

Sång från scenen av Rebecka Källner med vänner.

Jan-Olov Adolfsson läste den inledande bibeltexten från Psaltarpsalmen 145. ”Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör”.

Kyrkoherde Ulf Svensson talar om verklig frihet.

Dagens predikant var kyrkoherde Ulf Svensson, som talade över ämnet ”Friheten i Kristus”.

  • Kristen tro handlar inte om lagar och regler. Tro är frihet att välja väg.
  • Kristen tro är inte livsbegränsande utan livsbejakande.
  • När Jesus lyfter våra bördor kanske vi genom våra traditioner lägger bördor på varandra.
  • En större undersökning visar att det är tre meningar som människan helst vill höra: Du är älskad, Du är förlåten och Måltiden är klar.
Pernilla Eklund leder nattvardsfirandet.

Den heliga måltiden firades under öppen himmel. Den leddes av Pernilla Eklund, vikarierande pastor i Korskyrkan. Innan mottagandet av gåvorna ekade trosbekännelsens ord mellan husväggarna. ”Vi tror på…”

Avslutningen på Fredstorgsmässan blev ett tack till diakon Christina Antonsson, som slutar sin tjänst i Aneby pastorat efter 14 år, för att gå in i liknande tjänst inom Ydre pastorat.

Diakon Christina Antonsson avtackas efter 14 års tjänst i Aneby.

Efter utdelning av gåvor tackade Christina med orden:
”Jag har alltid känt mig välkommen i alla sammanhang inom Aneby kommun”.
”Det ekumeniska arbetet i Aneby har gett mig en särskild glädje”.
”Flyktingarbetet har varit viktigt i min tjänst”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait