Vi-kören och pastor Nordqvist gästade Björkenäs missionshus

Text & foto: Kjell Olof Bohlin

Ett av landets äldsta bönhus med ursprunglig form och inredning finns i Vireda socken. Björkenäs missionshus är 160 år gammalt och används ännu för sitt ursprungliga syfte. En stiftelse med medlemmar från bygdens olika församlingar, ser till att viss verksamhet pågår.

Placeringen av bönhuset måste betecknas som magnifik. Från gårdsplanen ser man stora delar av sjön Ören, för dagen smyckat med solskensglitter. De vilda körsbärsträden intill bönhuset, håller just på att öppna sin skira skönhet för betraktaren.

Traditionen bjuder en möteshelg under våren och sensommaren. Även nationaldagen i juni firas med musikgudstjänst i detta kapell. Under de två pandemi-åren har dessa samlingar fått inställas, men nu var det dags att öppna portarna för gemenskap, tal och sång.

Fredag den 6 maj kunde mötesledaren Roland Forsberg hälsa en stor skara lyssnare välkomna till högtid. Pastorn Åke Nordqvist från Jönköping och sånggruppen Vi-kören från Gripenberg, möttes av ett särskilt välkommen. Församlingen förenades i välbekanta läsarsången ”Låt mig få höra om Jesus” innan inledningsord från Psaltaren lästes: ”Han nämner dem alla vid namn.”

”Vi-kören” hör hemma i Gripenberg, men var för kvällen förstärkt med sångare från Gränna.

I sin första avdelning sjöng kören en sång av välkände Lasse Berghagen. Många överraskades nog av hans uppriktiga fromhet i texten. ”Då knäpper jag mina händer” heter sången.

Åke Nordqvist från Jönköping talade om kärlekens allmakt.

När Åke Nordqvist inledde sin förkunnelse, ursäktade han sig med orden ”Nu skall jag försöka förklara det outgrundliga.” Ämnet han valt för sin predikan var ”Är Gud allsmäktig eller alls icke mäktig?”

Han beskrev världens pågående ondska uttryckt i miljöförstöring och krigshandlingar och ställde frågan:
”Hur kan upplysta människor välja att förgöra varandra?”

Guds makt skiljer sig helt från den mänskliga. ”Människor som tror att de är allsmäktiga, kommer alltid att misslyckas med sina gärningar. Skaparen är djupt bedrövad över människors ondska och är beredd att låta sig korsfästas för deras synders skull. Han är till och med beredd att berövad all mänsklig makt ropa orden ”Min Gud varför har du övergivit mig?”

Åke Nordqvist framhöll att Guds allmakt alltid är kärlekens allmakt. ”Genom att bejaka din svaghet, kan du bli en del av Guds kärleksmakt på jorden.” Enligt aposteln Paulus är jag stark när jag är svag, citerade han. Åke Nordqvist blev personlig och berättade att hans fru Barbro varit svårt sjuk under elva år och sa innan sin död för några månader sedan: ”Jag ber inte om hälsa, men jag ber om kraft att klara en dag i taget.”

I avslutningen av det aktuella läsarmötet sjöng ”Vi-kören” sången ”Jag är buren av hans styrka”, skriven av Mattias Enell från Linderås / Tranås.

Läsarmötet avslutades med kaffe och hembakat bröd. Denna förtäring fick intagas i kyrkbänkarna.

Bönhuskaffe i bänkarna.

Helgen med läsarmöten i Björkenäs fortsatte under lördagen och söndagen. Under lördagen sjöng Viredatrion med medlemmarna Folke Wilhelmsson, Thord Granlinger och Leif Persson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait