Stor högtidsdag när kyrkoherden installerades av biskop Martin Modéus

Text & foto: Kjell Olof Bohlin

När kyrkoherde Ulf Svensson skulle installeras i sin tjänst, fick pastoratets rymligaste helgedom användas. Lommaryds landsbygdskatedral var fylld till sista plats när biskop Martin Modéus förrättade den högtidliga invigningen söndagen den 3 april.

Intåget under installationen.

Ulf Svensson har varit i tjänst som kyrkoherde från 15 november 2021, men först denna söndag hade biskopen möjlighet att tillsammans med företrädare för pastoratets församlingar, välkomna honom i denna tjänst. Själva kungörelsen, utformad av biskopen, lästes upp av Caroline von Wachenfeldt.

Därefter följde Martin Modéus personliga hälsning riktad till en berörd kyrkoherde:
– Du och församlingen gratuleras till detta mottagande. Du är förtrogen med bygden och de församlingar du skall betjäna kommer att omsluta dig med kärlek och förböner. Vi går nu in i den avslutande delen av fastetiden och påskens dramatik blir alltmer kännbar.

Församlingarnas hälsning till sin kyrkoherde.

Företrädare för de olika församlingarna inom pastoratet fick sedan tillfälle att framföra hälsningar tillsammans med valda bibelord. Kyrkoherden besvarade dessa hälsningar med tacksamhet.

Den förenade kören bestod av Novakören och Askeryds kyrkokör. Under ledning av kantorerna Claes Ljungdahl och Kristine Bratelie framförde kören ett stycke i medryckande gospelstil.

Imponerande sång av den förenade kören.

Mellan uppläsning av dagens olika texter medverkade kören med olika inslag i anslutning till den lästa bibeltexten. Vid ett tillfälle svarade samtliga tre kantorer för ett klangfullt ackompanjemang.

Förutom de nämnda var även kantor Pierre Jakobsson delaktig i detta arrangemang.

I sin kärnfulla predikan över dagens text om ”Försonaren” framhöll Ulf Svensson att Gud hela tiden söker kontakt med sin skapelse. ”På fyra minuter skall jag försöka mig på en genomgång av fyratusen års frälsningshistoria. Vägen till det allra heligaste är nu tillgänglig för alla.”

Kyrkans förbön framfördes av Ingegärd Malmberg Bohlin, Lovisa Rydberg och Adam Orre.
Därefter inbjöds till ”Den heliga måltiden” vid fyra olika stationer i kyrkan.

Den förenade kören avslutade högtiden med den magnifika gospelsången ”Give praise to Jesus.”

Sångarna dansade fram ett hoppfullt innehåll och även den fullsatta kyrkan kom i rörelse genom handklappningar.

Vid utgången fanns möjlighet att hälsa på kyrkoherden och biskopen och framföra sin personliga hälsning och tacksamhet.

Det kan nämnas att Linköpings stift kanske förlorar sin omtyckte biskop mot slutet av året. I en första omröstning till ny ärkebiskop har Martin Modéus fått flest röster av de fem biskopar som är kandidater till utnämningen.

Biskopen Martin Modéus tillsammans med den installerade kyrkoherden Ulf Svensson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait