Wireda hembygdsförening inledde årsmöte med föreläsning av Kalle Bäck

Text & foto: Kjell Olof Bohlin.

Wireda hembygdsförening inbjöd till årsmöte i sockenstugan, Vireda, den 21 mars.

Efter välkomnande av ordförande Stellan Jansson hölls en tyst minut för medlemmen Birgit Ekstedt Karlsson.

Utöver hembygdsföreningens årsmöte så föreläste Kalle Bäck.

Kvällens gästtalare var Kalle Bäck från Trehörna i Ödeshögs kommun. Han är nu pensionär men har varit professor och forskare vid Linköpings universitet i ämnet historia. Hans ämne för kvällen var ”Torp och torpare genom historien.”

Kalle Bäck har skrivit flera böcker, bland annat ”Utedasset – inte bara en skitsak”, ”Den besvärliga svärmodern” och ”Sverigebilden”.

Bland de fakta Bäck förmedlade i ämnet under kvällen fanns dessa:

 • Till vår landsbygdshistoria hör framförallt torparna, den främsta yrkesgruppen under lång tid.
 • Under en tid var inte mindre än var sjunde svensk torpare.
 • Ett torp är från början ett nybygge på en allmänning. På 1600-talet fanns torpen enbart i anslutning till herrgårdarna. Senare knöts de till bondgårdarna.
 • Det har inte skrivits så mycket om denna betydande yrkesgrupp. Jag ville lämna mitt bidrag.
 • 1850 fanns det flest torp i Sverige (100.000) men genom ”Laga Skiftet”(1827) skedde en kraftig minskning. Antal soldattorp i landet var som mest 20.000.
 • Många torpare var också skickliga hantverkare. Familjemedlemmarna gjorde dagsverke hos bönderna genom bland annat bärplockning.
 • Glöm inte torparnas insatser för svensk välfärd. Viktigt med torpinventeringar.
Föreläsaren Kalle Bäck berättar om historiska händelser.

Efter föreläsningen och frågor i anslutning till den, var det dags för årsmötet.

 • Stellan Jansson omvaldes till föreningens ordförande.
 • Den ekonomiska berättelsen visade ett underskott på 17.000 kr under året. Stora summor har använts för renovering av Gammelstugan i Kieryd och Fröbergstugan i Vireda. I kassan finns nu en behållning på 132.800 kronor.
 • Ett förslag presenterades på uppdatering av föreningens stadgar. Det godkändes men skall fastställas vid kommande årsmöte.
 • I verksamhetsberättelsen nämndes särskilt firandet av föreningens 60-årsjubileum den 10 september. Flera utflykter och berättaraftnar har ägt rum under året.

Planerad verksamhet under 2024 är följande händelser:

 • 21 maj guidar Ingegärd Malmberg Bohlin i Vireda kyrka.
 • 30 juni är det sommarcafé i Gammelstugan i Kieryd.
 • 14 augusti dags för torpvandring i socknen.
 • 11 september berättar Ingemar Karlsson om utvandringen till Amerika.
 • 3 oktober talar Elisabeth Leek över ämnet ”Rasken, myt eller sanning”.
 • 13 november inbjuds till berättarafton i Gammelstugan i Kieryd.

Årsmötet förklarades avslutat av ordförande Stellan Jansson. Därefter följde kaffeservering och samtal runt borden.


Annons

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait