Barn- och ungdomsledare i Vireda Pingstkyrka samlade för upptaktsträff

Text & foto: Kjell Olof Bohlin.

Barn- och ungdomar i Viredabygden har en uppskattad mötesplats i Vireda Pingstkyrka. ”Timmen Glad” och scoutgruppen ”Unga viljor” är exempel på aktiviteter som samlar stora skaror.

Till aktiviteterna kommer även barn och ungdomar från platser utanför Vireda. För att detta omfattande arbete skall vara möjligt att genomföra behövs ett stort antal ledare. Ett tjugotal ledare var samlade till planering på eftermiddagen den 13 januari.

När församlingens pastor och ungdomsledare Hanna Törngren välkomnade kom de spontana orden ”Gott att se er och fint att ni avsatt en lördag eftermiddag till denna träff”.

Inbjuden gäst och föreläsare var Elin Vernersson, erfaren pedagog med erfarenhet av arbete med barn med olika funktionsnedsättningar.

Rättvisa är inte att alla får lika, rättvisa är att alla får det de behöver.

Några av hennes tankar presenterade på bildskärm var dessa:

 • På Jesu tid betraktades barn som ofärdiga vuxna. Men Jesus lyfter fram barnen som ett föredöme för vuxna :
  • ”Bli som barn.”
 • Det visades en kortare videofilm om hur barn med autism upplever sin omgivning.
 • Barn känner om du bryr dig och har ett verkligt intresse för dem.
 • Inget barn skall sitta ensam och känna sig utanför. Här har ledaren en viktig roll.
 • Tänk förebyggande och möt barnet när det kommer till samlingen.
 • Undvik tävlingar där den bäste vinner men stimulera leken där alla kan delta.
 • Relationen är A och O för varje ledare. Det finns tre T som i illustrerad form visades på bildskärmen:
  • Tålamod, Tro på, Tyck om.
 • Våga sätta gränser men förklara alltid varför du gör det.
 • Ett citat som bejakades av de samlade ledarna: ”Alla barn är pärlor, det tar bara lite olika tid att putsa fram dem.”
 • Det är viktigt med en god relation till de vuxna i barnets närhet. Det gäller både föräldrar och vårdnadshavare. Tänk på att alla barn inte finns i en kärnfamilj.
 • Under rubriken ”Ledarförnuft” nämndes följande: Kom i tid, försök vara en förebild: använd inte mobilen när du sagt att inga barn får göra det, dela upp ansvaret på olika ledare, var noga med återkoppling efter samlingen.
 • Förväxla inte jämlikhet med rättvisa. ”Rättvisa är inte att alla får lika mycket, utan se till att var och en får det som behövs.”

Efter servering fanns tid till frågor och lokal planering.


Annons

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait