Anebys flitigaste författare har utkommit med en sångsamling

Text & foto: Kjell Olof Bohlin.

Fler än 30 böcker har Roberth Johansson utgivit under en följd av år. Till den summan kommer flera sånghäften med egen och andras många kompositioner. Av det som Roberth skrivit är serien ”Humor i helgade hyddor” den han är mest känd för. De tretton böckerna har utkommit i en sammanlagd upplaga på över 100.000.

Nyligen kom en hundrasidig bok om Lina Sandells sånger och psalmer. I den boken har flera av Lina Sandells okända texter fått melodi av Roberth. Det handlar om nio tonsättningar!

I förordet till boken, som utkommit på Forserumsförlaget ”Bornelings”, skriver Carl-Åke Borneling:
”I denna sångbok har Roberth Johansson samlat drygt 60 av Lina Sandells sånger. Han har lyckats fånga en bredd av såväl kända som okända sånger med olika kompositörer. Nämnas kan exempelvis Oscar Ahnfeldt, Per Harling, Joseph Haydn, J A Hultman, Carola Häggkvist, Roberth Johansson, W A Mozart och Olle Widestrand.”

Välkända Carola Häggkvist återkommer ofta till Linas sånger i sina program. I dikten ”Modersvingen”, som hon tonsatt finns orden i första versen: ”Nu vill jag sjunga om modersvingen / som mig beskyddar i nödens tid / Nu vill jag vila vid modershjärtat / där blir jag stilla / där får jag frid.”

I bokens förord skriver Roberth:
Lina föddes i Fröderyd, Småland den 3 oktober 1832 och levde till den 26 juli 1903. Lina Sandell skrev ca 1700 dikter och 144 böcker/skrifter.

Bland Linas mest kända sånger finns dessa:
Blott en dag ett ögonblick i sänder / Tryggare kan ingen vara / Bred dina vida vingar / Jag kan inte räkna dem alla / Jesus för världen givit sitt liv.

För undertecknad är just ”Jesus för världen” den som bäst sammanfattar hennes teologi och livssyn.

Roberth sjunger gärna tillsammans med sin fru Irene.

Roberth betonar att han haft mycket god hjälp av Margareta Vittgård när det gäller letandet efter Linas sånger i många olika samlingar.

En av de dikter som Roberth hittade och sedan tonsatte heter ”När han är med i båten”, där första versen lyder; ”Visst blir det mörkt på havet om Jesus ej är med / och stormens vindar sveper kring tåg och tackel där / Men kommer han blott åter och säger det är jag / förvandlas genast natten till  ljuvlig solskensdag.

En personlig favorit för Roberth är sången ”Trons frid” med melodi av Per-Erik Stenhammar, son till välkände Wilhelm Stenhammar. ”Gläds, ja gläds ty vad Jesus vunnit / är en vinning jämväl för dig / Han en evig förlossning vunnit / när i döden han utgav sig /”

En artikel från tidningen Dagen om Lina Sandell som målvakt.

Roberth visar upp en bild och artikel i tidningen Dagen från juli 2023 där ett fotbollslag väljs bland olika kristna profiler i historien. Lina Sandell väljs som målvakt därför att ”Hon fångar alla bollar”.

Fortfarande reser Roberth och Irene Johansson på turné med andliga sånger i både Sverige och Norge. Många av programmen kommer säkert att handla om ”Lina Sandells sånger och psalmer.”


Annons

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait