Skarries sånggudstjänst i Huarida kyrka präglades av beröringens styrka

Text & foto: Kjell Olof Bohlin.

Den som besökte sånggudstjänsten i Haurida kyrka söndagen den 30 juli kommer att bära med sig minnet av en sällsynt berörande upplevelse.

De tre medverkande: fr v Staffan Skarrie, Anna Bylund och Kasper Skarrie.

Medverkande vid denna högtid var Staffan Skarrie, tonsättningar, piano och sammanbindande tankar, Anna Bylund, sång, dragspel och piano och Kasper Skarrie, sång. Förre kyrkoherden Peter Andreasson välkomnade och medverkade med en kortare betraktelse.

Gudstjänsten startade med sången ”Andan är fri” skriven av Staffan Skarrie tillsammans med Tomas Darelid.

I denna andliga visa fanns orden ”Så bjuder mig livet att va den jag är / Att vila och växa i famnen som bär / Förväntan och närhet och andan är fri / Jag anar ett mönster av Gud inuti.”

I de följande tre sångarna hade tonsättaren Staffan Skarrie beskrivit personer och händelser i Bibelns värld, Namnet var ”Livet är serverat / Susanna, Johanna och Maria / En enda mänsklighet”. I dessa berättande texter fanns slutsatser att minnas länge. I en av dem finns orden ”Så låt oss ta för oss / Livet är serverat / Framtiden väntar på oss nu / Kärlekens frö är redan planterat / Vi tror och vi vågar, jag och du”.

Genomtänkta ord och djupa tankar var kännetecknade för varje inslag i gudstjänsten.

”När som livet smalnar av” har enligt Staffan Skarrie en särskild koppling till hans far, som var med på förra årets gudstjänst i Haurida. ”Pappa älskade denna sång och miste sin hustru, som han var gift med i 67 år. Han avled några veckor efter gudstjänsten i Haurida.”

Kasper Skarrie som solist.

I programmet fanns det med två sånger skrivna av Kenneth och Ted Gärdestad samt av Laleh. Tolkningen av dessa välkända texter kändes som en särskild beröring, Sångerna var ”I den stora sorgens famn” och ”Vår stund på jorden.”

Man minns även tolkningen av den norska psalmen ”Till ungdomen skriven på 1930-talet och använd vid minnesstunden efter ”Utöya-katastrofen”.

Visan ”Livsmysterium”, också den skriven av Staffan Skarrie, lyftes ordet ”Förundran” fram som ett nyckelord för tänkande människor. ”Livet är förunderligt / Ofta saknas ord / Men det får fördjupas här / Vid nattvardens bord / I bröd och vin blir människan stum / Men hon anar något av ett livsmysterium /.”

I sin korta betraktelse anknöt Peter Andreasson till söndagens ämne ”Andlig klarsyn.” ”Det gäller att se tydligt för att kunna välja rätt väg”.

Mot avslutningen fick församlingen sjunga med i den nyskrivna psalmen ”Må modet öppna din själ” med text av Emma Carlsson och musik av Staffan Skarrie. ”Må kärleken som du får / räcka till för att delas / Trots tvivel och tveksamhet / må modet öppna din själ.”

Peter Andreasson avtackade de medverkande med ”Himmelsk honung” skapad i Lommaryds kyrkas regi. ”Den är himmelskt god och skall ätas med andakt.”

Nästan femtio personer deltog i denna minnesrika sånggudstjänst.


Annons

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait