Flera prisade i Aneby vid höstens välbesökta föreningsträff

Text & foto: Kjell Olof Bohlin.

För första gången kunde fritidschef Gunilla Crona hälsa Anebys olika föreningar välkomna till samling. Tidigare har den uppgiften tillhört fritidsansvarige Ola Gustafsson. Han fanns med vid föreningsträffen, som stöd åt nya fritidschefen.

Kultur- och fritidschef Gunilla Crona hälsar välkommen.

Avsikten med denna föreningsträff med obligatoriskt deltagande, var trefaldig. Viktigt för Anebys cirka femtio föreningar att träffas och utbyta erfarenheter. En spännande föreläsare inbjuds för att berätta om ett särskilt ämne. Den högtidliga utdelningen av föreningspriser äger rum vid detta tillfälle.

Representanter från föreningslivet i Aneby samlades under onsdagskvällen i Furulidskolans matsal.

Föreningarna blev påminda av Ola Gustafsson om att ansökan av föreningsbidrag skall inlämnas till kommunen senast 31 oktober. ”Det finns 1 miljon ett hundratusen att fördela.”

Ola Gustafsson berättade också om nya bidragsmöjligheter:

  • Genom ”Vind-in”, som uppfört ett antal vindkraftverk, finns nu möjlighet att söka bidrag till olika projekt. För att få bidrag från ”Norra Vedbo bygdefond” skall projektet finnas högst en mil från kraftverken. En halv miljon finns att söka varje år. Även Aneby tätort räknas in i avståndet.
  • Det nya  Leaderområdet ”Astrid Lindgrens hembygd” består av tio olika kommuner, varav Aneby är en. Totalt finns 43 miljoner att fördela under en femårsperiod (2023 – 2027) i denna EU-fond. Anebybon Caroline Wittrin är nyligen utsedd till verksamhetsledare.
Tamuz Hidir berättar om Idrotten i Ukaraina.

Om ”Idrotten i Ukraina” talade förre elitidrottsmannen Tamuz Hidir, nu bosatt i Jönköping. Han är bekant med både den svenska och ukrainska idrotten och talade felfri svenska. Han är född i Kyiv / Kiev och arbetar för tillfället med nyankomna ukrainare i Sverige. Det Tamuz berättade berörde lyssnarna och skapade total uppmärksamhet.

Idrotten i Ukraina är starkt påverkad av Sovjet / Ryssland. Det var först 1991 som landet frigjorde sig från Sovjet / Ryssland, Det ryska systemet skapades en gång av Stalin och användes främst som propaganda för staten. En ofta hänsynslös konkurrens präglar systemet.

Representanter från föreningslivet i Aneby samlades under onsdagskvällen i Furulidskolans matsal.

”Mitt arbete med innebandyn i Ukraina bygger helt på föreningsmodellen, helt utan statlig styrning.” På en vägg i Kyiv hänger inte mindre än 154 OS-guldmedaljer, som tagits av ukrainska medborgare. ”Det är svårt med balansen mellan elit och bredd i mitt hemland.”

När det var dags för utdelning av föreningspriser blev följande uppmärksammade:
Till Årets förening utsågs Aneby Tennisklubb på grund av en stor anslutning av ungdomar under året. Daniel Magnfält mottog stolt detta pris.

Aneby kommuns fritidsledare Christoffer Gustavsson tillsammans med Daniel Magnfält från Årets förening – Aneby Tennisklubb.

Motivering Årets förening:
Aneby Tennisklubb
”För sitt engagemang för att sätta barn och unga i Aneby kommun i rörelse vill vi prisa Aneby Tennisklubb. Under senaste åren har de arbetat hårt för att få in nya medlemmar till sin förening och lyckats värva många nya aktiva, varav ett flertal unga som är en svår målgrupp att nå.”

Till Årets eldsjäl utnämndes Eva Sandberg från Haurida Hembygds- och Fritidsförening.

Årets eldsjäl – Eva Sandberg, Haurida tillsammans med bibliotekarie Sanna Godenäs.

Motivering Årets eldsjäl:
Eva Sandberg, Haurida Hembygds- och Fritidsförening
”För sitt osvikliga engagemang i föreningen under många år, där Eva
lägger ner kropp och själ för att få till en så bra verksamhet som
möjligt i Haurida. Med hängivenhet och ett klappande hjärta drivs
föreningen framåt, till glädje för invånare i alla åldrar.”

Till Årets prestation utsågs Ulf Lundberg, mångårig ungdomsledare inom Svenska Kyrkan i Aneby. Prestationen gällde särskilt färdigställandet av Vikingaskeppet ”Germundsulfven”, ett arbete som pågått under 14 år och engagerat över hundra personer.

Rosemarie Segersson, skolchef i Aneby kommun, gratulerade Ulf Lundberg som fick ta emot priset Årets Prestation.

Motivering Årets prestation:
Ulf Lundberg, Bredestads hembygdsförening
”Med sitt ungdomsfokus har Ulf med sitt medryckande sätt engagerat ungdomar i Aneby kommun genom årtionden. Byggandet av ett vikingaskepp, Ulfs senaste men säkert inte sista projekt, har pågått i 14 år och står nu färdigt tack vare Ulfs uthållighet och förmåga att leda och entusiasmera en hel rad anebybor i olika åldrar. Detta är en verklig prestation!

Ett särskilt hederspris utdelades just detta år. ”Det har vi inte gjort tidigare” sa förre fritidsansvarige Ola  Gustafsson.  Priset gick till honom själv med motiveringen att han gjort mycket för Anebys föreningar under många år.

Gunilla Crona, Anebys Kultur- och fritidschef, tillsammans med Ola Gustafsson som fick ta emot ett Hederspris.

Annons

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait