LOMMARYDS KYRKA

Lommaryds kyrka är uppbyggd på slutet av 1800-talet och tillhör Aneby pastorat.

Kyrkobyggnaden är byggd av röd granit och består av ett enskeppigt långhus med korsarmar.
År 1991 inreddes norra korsarmen inredd till lillkyrka och skiljs av från övriga kyrkorummet med en glasvägg.

Lommaryds kyrka är Anebys största kyrka och rymmer 360 personer.

Extern länk till Lommaryds kyrkas sida

Adress: Lommaryds kyrka, 578 91 ANEBY
Koordinat: 57.88790, 14.75278

View in Google Maps