FRINNARYDS KYRKA

Frinnaryds kyrka är uppbyggd på 1200-talet och tillhör Aneby pastorat.

Frinnaryds kyrka är byggd i gråsten och bestod från början av ett långhus, kor och absid. Under 1300-talet byggdes kyrkan ut med en sakristia.

År 1659 slog blixten ner i kyrkan, började att brinna och förvandlades till en ruin.
På de kvarvarande murarna återuppbyggdes kyrkan och utökades med ett vapenhus.

Efter ritningar av Hugo Hammarskjöld byggdes runt år 1890 kyrktornet upp.

Frinnaryds kyrka rymmer 180 personer.

Extern länk till Frinnaryds kyrkas sida

Adress: Frinnaryds kyrka, Frinnarydsvägen. 578 94 ANEBY
Koordinat: 5792935, 14.83107

View in Google Maps