FALLOSSTENEN

Vid den södra sidan av Bredestadsdalen står den i sin fulla prakt – den tre meter höga fallosstenen. Länsstyrelsen i Jönköpings län beskriver att fallosstenen står majestätiskt med vid utsikt över Bredestadsdalen.

Stenen restes antagligen vid tidpunkten mellan 0-550 år efter Kristi födelse och fornlämningen är idag skyddad enligt kulturminneslagen.

Intill den resta fallostenen finns ytterligare två resta stenar samt en kvadratisk stensättning.
Vid utgrävningar på andra platser där stenar har rests på ett liknande sätt har det ofta visat sig att det utgöra en markering för gravar.

Med den bördiga Bredestadsdalen bredvid kan tänkas att stenen även kan vara en fruktbarhetssymbol, en symbol för en böndernas önskan om goda grödor och god fruktbarhet.

Intill fallosstenen finns bord och bänkar där man kan slå sig ner och inta sin medhavda matsäck.
Fornlämningen ligger ca 200 meter från parkeringen längs med länsväg 132. Från parkeringen finns det en liten väg att gå på. Vägen till fallosstenen sköts sommartid av Bredestads hembygdsförening.

Enligt hörsägen ska det vara den största och ståtligaste fallosstenen i Sverige.