BREDESTADS KYRKA

Bredestads kyrka är uppbyggd på 1100-talet och tillhör Aneby pastorat.

Vid utgrävningar på platsen har spår av en trästolpar hittats vilket talar för att det funnits en kyrka på platsen redan innan stenkyrkan byggdes på 1100-talet.

Det nuvarande tornet uppfördes på 1600-talet och långhuset är en tillbyggnad från 1700-talet.

Bredestads kyrka rymmer 150 personer.

Extern länk till Bredestads kyrkas sida

Adress: Bredestads kyrka, 578 93 ANEBY
Koordinat: 57.8167, 14.85417

View in Google Maps