ANEBY KYRKA

Aneby kyrka är uppbyggd på 1950-talet och tillhör Aneby pastorat.

Den gamla delen av kyrkan invigdes 1958 och används numera som församlingssal. Den nya kyrksalen invigdes 1997 och har en åttkantig form.

Utanför huvudingången till den nya kyrkan finns det en dopgrav, vilket är ovanligt att se i Svenska kyrkan. 

Aneby kyrka rymmer 150+75 personer fördelat på kyrksal och kyrktorg och i församlingshemmet finns det plats för 150 personer.

Aneby kyrkas klockstapel fotograferad en kall decembermorgon. Klockstapeln uppfördes efter arkitekten Johannes Dahls
ritningar 1938.

Capella Omnia, som syns till vänster i bild, uppfördes av Svenska kyrkan på våren 2019. Capella Omnia är tänkt att vara ett neutralt rum för olika typer av samlingar.

Extern länk till Aneby kyrkas sida…

Adress: Aneby kyrka, 578 31 ANEBY
Koordinat: 57.83625433758355, 14.820497704267234

View in Google Maps