ANEBY ORNITOLOGISKA FÖRENING

Adress:
Aneby Ornitologiska Klubb
c/o Mats Thorin
Skogsgatan 83
578 32 Aneby 

Kontaktperson: Mats Thorin

Telefon: 070 262 87 98

E-post: thorinaneby@gmail.com

Webbsida: http://www.hoglandsobsar.se/aok/

Föreningen bildades 1971

Beskrivning:
Några av föreningens uppgifter är att utforska den lokala fågelfaunan, verka för god naturvård samt hos allmänheten väcka och underhålla intresset för ett rikt fågelliv. Klubben har idag ca 115 medlemmar.